ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino


Podlegający Ustawie, data zakończenia: 01.01.2022 r., godz. 23:59

Zadanie pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino
Nr postępowania ZP.271.6.2021

Data ogłoszenia: 2021-11-18
Termin składania ofert  03-12-2021 r. godz.10:00:00
Osoby do kontaktu:
sprawy przedmiotu zamówienia:
Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika GZK w Będzinie, tel. +48 947 170 733
sprawy procedury przetargowej:
Beata Krasowska - Inspektor ds umów i zamówień publicznych, tel. 94 3162 544

Link do platformy EPZ:

ZAŁĄCZNIKI:

1. Dokumentacja projektowa - pobierz

2. Specyfikacja techniczna STWiOR - pobierz

3. Wzór umowy - pobierz

4. Formularz ofertowy - pobierz (docx)

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia - pobierz (docx)

6. Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie - pobierz (docx)

7. Projekt stałej organizacji ruchu - pobierz

Załączniki

PDF Przedmiar_robót.pdf data dodania: 2021-11-18 14:15:56
PDF Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczenia.pdf data dodania: 2021-11-18 14:07:55
PDF Formularz_ofertowy.pdf data dodania: 2021-11-18 14:07:47
PDF Opis_przedmiotu_zamówienia.pdf data dodania: 2021-11-18 14:07:36
PDF SWZ.pdf data dodania: 2021-11-18 14:07:27
PDF Ogłoszenie_o_zamówieniu_2021-BZP-00274109-01.pdf data dodania: 2021-11-18 14:07:15

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Robert Kołodziejczyk
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2021-11-19 00:00:00
Data publikacji 2021-11-19 11:52:12
Wyświetleń 265

Data operacji Rodzaj działania
2021-11-26 15:01:27 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:52:12 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:51:40 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:05:03 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:04:34 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:03:36 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 10:59:18 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 09:25:24 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 09:16:18 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-18 14:27:17 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-18 14:23:12 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-18 14:20:30 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk