Osoby do kontaktu


Kontakt: Eliza Szpakiewicz
tel: +48 94 31 62 550
e-mail: e.szpakiewicz [at] bedzino.pl, m.gos [at] bedzino.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
II piętro, pokój nr 22
Podległość: Stanowisko ds. gospodarki odpadami podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

Do zadań stanowiska pracy ds. gospodarki odpadami należy:

Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Będzino, w tym m. in.:
- nadzór nad jakością świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- analiza zapotrzebowań na wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i segregowane,
- nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku,
- realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnych potrzeb związanych z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Eliza Szpakiewicz
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 32

Data operacji Rodzaj działania