Informacja o środowisku


Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

 

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

 

1. INFORMACJA O ŚRODOWISKU

 

INFORMACJE O ŚRODOWISKU NA PODSTAWIE ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) – DOTYCZĄCE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Uzupełnienie raportu (Aneks II) o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
Uzupełnienie raportu (Aneks I)o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW” w Mścicach na dz. nr 54 gm. Będzino, pow. Koszalin
Raport raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”. Wnioskodawca Michał Brzozowski, Biuro Studiów i Projektów Energetycznych, ENERGOPROJEKT – KRAKÓW S.A. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków działającego z pełnomocnictwa Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Energa - Operator Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Zwierzyńska
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 18

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.