Procedura planistyczna


GMINA BĘDZINO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino
TEKST JEDNOLITY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BĘDZINO UWARUNKOWANIA ROZWOJU, KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY BĘDZINO
Uwarunkowania Rozwoju - Mapa
Kierunki Rozwoju - Mapa
Kierunki Polityki Przestrzennej Wybranych Miejscowości - Mapa

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Bartosz Kopera
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 27

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.