Rejestr zmian


Data operacji Rodzaj działania
2021-10-23 22:11:27 edycja artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 22:10:15 utworzenie artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 21:31:38 edycja artykułu Program ochrony środowiska przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 21:24:45 edycja artykułu Program usuwania AZBESTU przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 21:04:14 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:50:28 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:50:09 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:48:01 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-21 21:14:09 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:55:53 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:53:31 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:52:22 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:50:55 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:49:33 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:48:57 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:36:00 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 09:12:43 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja PDF przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 09:11:23 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja DOC przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 09:09:06 utworzenie artykułu Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 08:56:04 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja PDF przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 08:55:01 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja DOC przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 08:47:22 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja PDF przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 08:44:56 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja doc przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 23:11:36 edycja artykułu Zarządzenie Nr 255/2021 z dnia 13 pażdziernika 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GBP w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 23:11:10 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 255/2021 z dnia 13 pażdziernika 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GBP w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 23:09:59 edycja artykułu Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 13 pażdziernika 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GOK w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 23:09:30 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 13 pażdziernika 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GOK w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:29:48 utworzenie artykułu Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:22:08 edycja artykułu Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnej Biblioteki ublicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:21:02 utworzenie artykułu Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:13:44 utworzenie artykułu Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na lata 2021 - 2026 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:07:56 edycja artykułu Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:07:17 edycja artykułu Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:06:42 utworzenie artykułu Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-14 12:17:42 edycja artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-14 09:52:30 utworzenie artykułu Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 19:07:56 edycja artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-13 19:07:09 edycja artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-13 19:06:26 edycja artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-13 19:04:26 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-13 13:13:01 utworzenie artykułu 68. Wniosek w sprawie: Loteria promocyjna przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:12:12 utworzenie artykułu 67. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:11:27 utworzenie artykułu 66. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania wiejskiego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:10:40 utworzenie artykułu 65. Wniosek w sprawie: Rowery przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:10:12 utworzenie artykułu 64. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:09:48 utworzenie artykułu 63. Wniosek w sprawie: Pandemia COVID-19 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:09:17 utworzenie artykułu 62. Wniosek w sprawie: Zmiana studium przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:08:49 utworzenie artykułu 61. Wniosek w sprawie: Placówki oświatowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:08:24 utworzenie artykułu 60. Wniosek w sprawie: Informacja o przeznaczeniu terenu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:07:47 utworzenie artykułu 59. Wniosek w sprawie: DPS przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:07:23 utworzenie artykułu 58. Wniosek w sprawie: Budowa farm wiatrowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:06:35 utworzenie artykułu 57. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:06:04 utworzenie artykułu 56. Wniosek w sprawie: Przystąpienie do MPZP przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:05:33 utworzenie artykułu 55. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:05:06 utworzenie artykułu 54. Wniosek w sprawie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:04:36 utworzenie artykułu 53. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:03:34 utworzenie artykułu 52. Wniosek w sprawie: Kontakty do pracowników przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:03:04 utworzenie artykułu 51. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:02:32 utworzenie artykułu 50. Wniosek w sprawie: Zabytki w gminie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:02:08 utworzenie artykułu 49. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania sołeckiego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:01:28 utworzenie artykułu 48. Wniosek w sprawie: Kultura przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:00:56 utworzenie artykułu 47. Wniosek w sprawie: Odmowy sporządzenia aktu małżeństwa przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:00:19 utworzenie artykułu 45 i 46. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:59:55 utworzenie artykułu 44. Wniosek w sprawie: Sprzęt elektroniczny dla placówek przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:58:44 utworzenie artykułu 43. Wniosek w sprawie: Profil gminy na Facebooku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:58:17 utworzenie artykułu 42. Wniosek w sprawie: Postępowanie dotyczące azbestu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:57:39 utworzenie artykułu 41. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:57:10 utworzenie artykułu 40. Wniosek w sprawie: Księga szczepień HPV przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:56:23 utworzenie artykułu 38. Wniosek w sprawie: Decyzje środowiskowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:54:42 utworzenie artykułu 37. Wniosek w sprawie: Ankieta ws. zmowy przetargowej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:53:05 utworzenie artykułu 36. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:52:33 utworzenie artykułu 35. Wniosek w sprawie: Szczepienia przeciw COVID-19 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:51:54 utworzenie artykułu 33. Wniosek w sprawie: Lekcje religii i etyki przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-12 20:31:29 edycja artykułu Zawiadomienie Wójta PP.6220.11.2021 o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:30:29 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta PP.6220.11.2021 o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:23:41 edycja artykułu Obwieszczenie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:22:48 utworzenie artykułu Obwieszczenie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:20:27 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:20:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:16:07 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:15:41 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:11:14 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:09:30 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:08:52 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 10:09:28 utworzenie artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 10:03:16 edycja artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 09:59:50 edycja artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 09:46:31 edycja artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-12 09:46:19 edycja artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-08 09:12:05 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 252/2021 z dnia 06 października 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-08 09:08:48 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 251a/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-08 09:05:12 utworzenie artykułu Postanowienie Starosty Koszalińskiego z dnia 06.10.2021r., znak B.6740.952.2021.SR przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:56:02 edycja artykułu Przewodniczący Rady i Radni przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:54:05 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:52:55 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:47:40 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:45:49 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:44:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:41:59 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:38:47 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:37:55 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:33:11 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:28:13 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:25:18 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 08:58:47 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 08:51:57 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-06 14:56:03 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 14:53:43 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 14:37:56 edycja artykułu Klauzula RODO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 14:37:39 utworzenie artykułu Klauzula RODO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 13:35:52 edycja artykułu Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 13:35:10 edycja artykułu Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 12:29:02 edycja artykułu REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA przez użytkownika Anna Janiuk
2021-10-05 14:59:21 edycja artykułu Interpretacje Indywidualne prawa podatkowego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 14:58:00 edycja artykułu Ulgi Podatkowe COVID-19 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 14:57:09 edycja artykułu Uchwały w sprawie podatków przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 14:56:06 edycja artykułu Podatek akcyzowy 2021 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 14:55:23 edycja artykułu Informacje i wykazy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 13:01:02 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/270/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 13:00:21 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/269/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 13:00:04 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/268/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:59:31 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/267/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:59:09 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/266/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:58:47 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/265/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:53:00 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/264/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:52:44 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/263/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:52:25 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/262/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:51:48 utworzenie artykułu Uchwała nr XLII/261/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:51:33 utworzenie artykułu Uchwała nr XLII/260/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:51:07 edycja artykułu 4. Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:50:59 utworzenie artykułu 4. Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:50:32 edycja artykułu 2. Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:50:26 utworzenie artykułu Uchwała nr XLII/258/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:49:58 utworzenie artykułu 2. Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:14:46 edycja artykułu Uchwały 2010-2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:13:43 edycja artykułu Rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:13:23 edycja artykułu Rok 2019 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:13:04 edycja artykułu Rok 2018 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:12:43 edycja artykułu Rok 2017 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:12:15 edycja artykułu Rok 2016 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:11:34 edycja artykułu Rok 2015 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:11:10 edycja artykułu Rok 2014 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:10:47 edycja artykułu Rok 2013 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:10:27 edycja artykułu Rok 2012 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:09:56 edycja artykułu Rok 2011 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:09:22 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:07:56 edycja artykułu Za 2018 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:07:30 edycja artykułu Za 2019 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:06:48 edycja artykułu Za 2020 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 10:28:18 utworzenie artykułu Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spełecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 10:07:56 edycja artykułu Karolina Kuzioła przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 10:07:03 usunięcie artykułu 8yy8 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 10:06:55 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 10:06:30 utworzenie artykułu Karolina Kuzioła przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 08:41:59 utworzenie artykułu Uchwała nr XLII/256/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:40:32 utworzenie artykułu Uchwała nr XLI/255/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:40:13 utworzenie artykułu Uchwała nr XLI/254/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:39:21 utworzenie artykułu Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:38:54 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/252/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:38:36 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/251/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:38:16 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/250/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:37:55 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/249/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:37:25 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/248/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:36:57 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/247/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:18:26 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/246/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:16:29 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/245/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:15:55 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/244/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:15:33 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/243/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:15:07 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/242/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:14:49 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/241/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:14:13 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/240/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:13:41 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/239/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:13:20 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/238/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 07:56:26 edycja artykułu Ogłoszenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 30.08.2021) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 07:39:20 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 07:24:50 usunięcie artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 07:22:03 utworzenie artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:43:04 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:41:17 edycja artykułu ZP.271.3.2021 - 2021/BZP 00149809/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:40:13 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 251/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 208/2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:39:42 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 250/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:39:27 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 249/2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:39:00 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 248/2021 z dnia 17 września 2021 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:38:37 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 247/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-30 15:20:47 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 12:14:03 edycja artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 12:13:35 edycja artykułu Lista sołectw i sołtysów przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:41:06 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:28:34 edycja artykułu Skarbnik przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:27:58 edycja artykułu Skarbnik przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:27:15 edycja artykułu Skarbnik przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:26:04 edycja artykułu Skarbnik przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:23:20 edycja artykułu Zastępca Wójta przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:08:08 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:07:29 edycja artykułu Zastępca Wójta przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:04:15 edycja artykułu Wójt przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:02:42 edycja artykułu Wójt przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:01:55 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:01:13 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:00:03 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 10:58:33 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 10:58:22 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 10:52:22 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:27:00 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:20:03 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:14:41 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:12:13 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:11:17 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:10:43 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:10:21 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:09:47 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:07:37 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 14:44:03 utworzenie artykułu Informacje przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 14:33:17 edycja artykułu Informacje przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 14:24:25 utworzenie artykułu Informacje przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 14:23:34 utworzenie artykułu Informacje przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 14:15:36 utworzenie artykułu Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 14:14:59 utworzenie artykułu Program ochrony środowiska przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 14:05:45 edycja artykułu Wniosek o nadanie numeru porządkowego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:56:54 edycja artykułu Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:55:40 edycja artykułu Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:55:26 edycja artykułu Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:55:19 edycja artykułu Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:46:51 edycja artykułu Opieka nad dziećmi do lat 3 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:37:24 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:35:59 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-20 14:19:31 usunięcie artykułu 12 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-20 14:19:19 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-20 14:17:11 edycja artykułu ZP.271.3.2021 - 2021/BZP 00149809/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 13:55:50 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 10:29:01 edycja artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 10:26:36 edycja artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 10:11:27 edycja artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:58:19 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Będzino oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:54:00 utworzenie artykułu Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:29:51 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:22:30 utworzenie artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:20:04 edycja artykułu Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:19:54 utworzenie artykułu Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:15:22 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:14:52 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:13:45 utworzenie artykułu Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:12:53 utworzenie artykułu Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:11:45 utworzenie artykułu Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:10:35 utworzenie artykułu Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:08:42 utworzenie artykułu Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:08:14 utworzenie artykułu Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:59:37 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XLI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 sierpnia 2021 roku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:59:13 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XL/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 sierpnia 2021 roku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:58:51 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 lipca 2021 roku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:58:30 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:50:47 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:46:32 utworzenie artykułu Za 2020 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:46:08 utworzenie artykułu Za 2019 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:45:48 utworzenie artykułu Za 2018 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:03:19 utworzenie artykułu Polityka cookies przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 14:42:53 usunięcie artykułu r przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 14:42:50 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 14:41:40 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 14:40:10 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:35:20 utworzenie artykułu 32. Wniosek w sprawie: Sprawozdania z działalności GOPS oraz gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:34:48 utworzenie artykułu 31. Wniosek w sprawie: Place zabaw NIVEA przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:34:16 utworzenie artykułu 30. Wniosek w sprawie: Lekcje religii przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:33:43 utworzenie artykułu 29. Wniosek w sprawie: Ankieta przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:33:13 utworzenie artykułu 28. Wniosek w sprawie: Młodzieżowa rada gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:32:46 utworzenie artykułu 27. Wniosek w sprawie: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:32:14 utworzenie artykułu 26. Wniosek w sprawie: Toalety publiczne przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:31:40 utworzenie artykułu 25. Wniosek w sprawie: Program Aktywna Tablica przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:31:12 utworzenie artykułu 24. Wniosek w sprawie: Stawka za odbiór odpadów komunalnych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:30:34 utworzenie artykułu 23. Wniosek w sprawie: Kary dot. odpadów przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:29:14 utworzenie artykułu 22. Wniosek w sprawie: Stan zatrudnienia w urzędzie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:28:43 utworzenie artykułu 21. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:28:08 utworzenie artykułu 20. Wniosek w sprawie: Przebudowa drogi Kładno przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:27:29 utworzenie artykułu 19. Wniosek w sprawie: Glifosat w żywności przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:27:01 utworzenie artykułu 18. Wniosek w sprawie: Kostka brukowa i most stalowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:26:23 utworzenie artykułu 17. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:25:49 utworzenie artykułu 16. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:25:12 utworzenie artykułu 15. Wniosek w sprawie: Aglomeracje przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:24:39 utworzenie artykułu 14. Wniosek w sprawie: Ceny za odbiór odpadów przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:23:14 utworzenie artykułu 13. Wniosek w sprawie: Złożone wnioski o dofinansowanie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:22:45 utworzenie artykułu 12. Wniosek w sprawie: Kanalizacja deszczowa przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:22:13 utworzenie artykułu 11. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:21:44 utworzenie artykułu 10. Wniosek w sprawie: Odławianie bezdomnych zwierząt przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:21:09 utworzenie artykułu 9. Wniosek w sprawie: Inicjatywa lokalna przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:20:43 utworzenie artykułu 8. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:19:54 utworzenie artykułu 7. Wniosek w sprawie: COVID-19 i podatki przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:19:17 utworzenie artykułu 6. Wniosek w sprawie: Fotowoltaika przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:18:37 utworzenie artykułu 5. Wniosek w sprawie: Wynagrodzenie nauczycieli religii przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:18:02 utworzenie artykułu 4. Wniosek w sprawie: Oczyszczalnie ścieków przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:17:23 utworzenie artykułu 3. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:16:56 utworzenie artykułu 2. Wniosek w sprawie: Azbest przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:16:40 utworzenie artykułu 1. Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:14:49 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-09-16 10:02:44 edycja artykułu test przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:52:58 utworzenie artykułu test przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:43:53 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:43:45 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:43:37 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:43:27 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:41:57 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:39:36 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:34:50 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:33:42 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:31:34 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:30:07 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:29:07 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:27:26 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:20:30 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:07:11 utworzenie artykułu Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa na 2021 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:04:01 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:02:24 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 08:57:54 edycja artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 08:56:00 edycja artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 08:44:10 edycja artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 08:31:06 edycja artykułu Rekrutacja do żłobka przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 08:12:09 utworzenie artykułu Rekrutacja do żłobka przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-15 14:50:27 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-15 14:49:39 utworzenie artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-15 13:20:06 utworzenie artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-15 13:19:42 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-15 13:19:07 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-15 13:18:37 edycja artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 13:43:27 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 09:31:52 utworzenie artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 09:09:02 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 09:03:49 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:57:49 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:56:51 utworzenie artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:01:35 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 246/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:01:08 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:00:55 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 244/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:00:40 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 243/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:00:23 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 242/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:00:10 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 241/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:59:49 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 240/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:59:37 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 239/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:59:24 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 238/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:59:13 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 237/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:59:00 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 236/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:58:48 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 235/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:58:37 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 234/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:58:23 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 233/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:57:48 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 232/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:57:36 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 231/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenie postępowania na zadanie pn.: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:42:45 utworzenie artykułu Uzupełnienie Wykazu Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:42:24 utworzenie artykułu Wykaz Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:41:59 utworzenie artykułu Wykazy 2019 - 25.08.2021 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:40:23 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:38:27 utworzenie artykułu Plan zamówień publicznych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:23:26 edycja artykułu Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:21:45 utworzenie artykułu Raport o stanie gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski