Rejestr zmian


Data operacji Rodzaj działania
2022-01-21 14:51:19 edycja artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 14:50:35 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 14:48:27 edycja artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o toczącym się postępowaniu administracyjnym przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 14:47:52 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o toczącym się postępowaniu administracyjnym przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 14:41:26 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 285/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2022 roku” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 14:36:31 utworzenie artykułu Konsultacje projektu: "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2022" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:33:47 edycja artykułu 4. Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:33:32 edycja artykułu 3. Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:32:49 edycja artykułu 2. Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:31:47 edycja artykułu 7. Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:31:33 edycja artykułu 6. Wniosek w sprawie: wydatków na usługi opiekuńcze w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:31:18 edycja artykułu 5. wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:31:04 edycja artykułu 4. Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:30:50 edycja artykułu 3. Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:30:31 edycja artykułu 2. Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:30:07 edycja artykułu 1. Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:11:07 edycja artykułu 1. Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:07:25 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.27.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-21 07:05:21 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.26.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 09:18:17 utworzenie artykułu 7. Wniosek w sprawie: stan cyfryzacji UG - ankieta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 09:09:48 utworzenie artykułu 6. Wniosek w sprawie: wydatków na usługi opiekuńcze w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 08:36:56 edycja artykułu 5. wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 08:36:42 utworzenie artykułu 5. wniosek w sprawie: wydatków na usługi asystenckie w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 08:03:30 utworzenie artykułu 4. Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 07:56:57 edycja artykułu 3. Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 07:55:52 utworzenie artykułu 3. Wniosek w sprawie: liczby ludności wg sołectw, stan na dzień 31.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 07:53:26 utworzenie artykułu 2. Wniosek w sprawie: dokumentów dotyczących wpływów z tytułu podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-19 07:49:34 utworzenie artykułu 1. Wniosek w sprawie: korzystania z usług IOD, IT, BHP, koordynatora ds dostępności, dokumentów strategicznych, budżetu na 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-18 12:19:55 utworzenie artykułu Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) - korekta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-18 12:13:44 utworzenie artykułu Rafał Turlej st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-17 14:12:09 utworzenie artykułu Wykaz nieruchomości Nr 1/01/2022 z dnia 14.01.2022 r. przeznaczonych do najmu i dzierżawy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-14 14:58:06 utworzenie artykułu Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-14 14:11:35 utworzenie artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 31.12.2021 r.) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-14 07:44:44 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:36:04 edycja artykułu Podatek Akcyzowy 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:33:33 utworzenie artykułu Podatek Akcyzowy 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:24:55 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:22:28 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:16:10 edycja artykułu Informacja o środowisku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 14:04:13 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 283/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 13:59:07 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 13:58:20 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 13:57:40 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 13:55:01 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-13 13:09:46 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-13 13:08:59 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-13 12:48:09 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Anna Janiuk
2022-01-12 13:52:34 utworzenie artykułu wnioski do pobrania - 2022 (aktualne) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-12 13:45:57 usunięcie artykułu Wnioski do pobrania - wersja 2021 (archwalna) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-12 13:45:19 edycja artykułu Wnioski do pobrania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-12 13:19:53 edycja artykułu Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-12 11:38:27 utworzenie artykułu Informacja o wysokości środków przypadających na sołectwa na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-12 11:33:15 utworzenie artykułu Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu u dzikich ptaków na terenie powiatu Koszalin wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:48:16 edycja artykułu Pomoc rodzinie 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:39:12 edycja artykułu Pomoc rodzinie 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:37:23 edycja artykułu Pomoc rodzinie 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:37:09 edycja artykułu Pomoc rodzinie,przemoc, uzależnienia i profilaktyka przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:36:53 edycja artykułu Pomoc rodzinie 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:36:27 utworzenie artykułu Pomoc rodzinie 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-10 12:10:42 utworzenie artykułu Komunikat Starosty Koszalińskiego w sprawie informacji dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 14:48:16 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 284/2022 Wójta Gminy Będzino z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2022 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 13:58:16 utworzenie artykułu Wykaz Nr 1/01/2022 z dnia 05.01.2022 r. nieruchomości do dzierżawy do 3 lat przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 13:44:38 edycja artykułu Podatek od nieruchomości na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 13:40:13 edycja artykułu Podatek od nieruchomości na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 13:38:44 utworzenie artykułu Podatek od nieruchomości na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-05 09:28:16 utworzenie artykułu Marzena Sztorc-Kachlicka - Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie (po zakończeniu umowy o pracę) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:53:10 edycja artykułu Uchwała nr XLVII.296.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:53:00 edycja artykułu Uchwała nr XLVII.295.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:52:49 edycja artykułu Uchwała nr XLVII.294.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:52:41 edycja artykułu Uchwała nr XLVII.293.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowe Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:51:43 utworzenie artykułu Uchwała nr XLVII.292.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:48:52 utworzenie artykułu Uchwała nr XLVII.293.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowe Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:46:01 utworzenie artykułu Uchwała nr XLVII.294.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:43:17 utworzenie artykułu Uchwała nr XLVII.295.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:39:35 utworzenie artykułu Uchwała nr XLVII.296.21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:32:53 edycja artykułu Podatek rolny i leśny na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:27:39 edycja artykułu Uchwały w sprawie podatków przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:23:16 edycja artykułu Podatek rolny i leśny na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:22:15 edycja artykułu Podatek rolny i leśny na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:17:26 utworzenie artykułu Podatek rolny i leśny na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-31 11:23:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.30.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-31 11:19:04 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-31 11:15:35 edycja artykułu Zarządzenie Nr 282/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.12.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dnia 01 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-31 11:15:03 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 282/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.12.2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę dnia 01 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-30 14:11:52 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.188.2020 o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie odwołania od decyzji nr 322/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-30 14:11:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6730.188.2020 o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie odwołania od decyzji nr 322/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-29 13:03:22 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-29 13:02:53 edycja artykułu Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-29 07:32:06 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:44:51 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.29.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:38:41 utworzenie artykułu Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie BEKAS w Koszalinie, obwód Nr 5 na terenie Gminy Będzino w dniach 6, 15 i 29 stycznia 2022 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:35:11 edycja artykułu Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie RYŚ w Kołobrzegu, obwód Nr 30 i 7 na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:34:15 edycja artykułu Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie RYŚ w Kołobrzegu, obwód Nr 30 i 7 na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:32:56 utworzenie artykułu Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie RYŚ w Kołobrzegu, obwód Nr 30 i 7 na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:26:53 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-28 19:20:42 utworzenie artykułu Obwieszczenie Ministra Infrastruktury o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:59:20 edycja artykułu Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:53:51 edycja artykułu Uchwała nr XLIV.291.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021 - 2029 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:53:28 edycja artykułu Uchwała nr XLIV.290.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:52:59 edycja artykułu Uchwała nr XLIV.289.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:52:29 edycja artykułu Uchwała nr XLIV.288.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:51:53 edycja artykułu Uchwała nr XLIV.287.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:51:14 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:49:34 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:48:47 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.291.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021 - 2029 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:45:38 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.290.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:40:53 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.289.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:38:52 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.288.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:36:04 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.287.21 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:07:32 edycja artykułu Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-27 09:04:50 edycja artykułu Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-24 11:42:21 edycja artykułu Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-24 11:32:09 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 281/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 22.12.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przekazania do korzystania - użyczenia radnym rady Gminy w Będzinie służbowych tabletów przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-24 10:11:32 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.39.2021.AK o terminie polowań zbiorowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-24 10:02:23 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.38.2021.AK o terminie polowań zbiorowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-24 09:53:41 utworzenie artykułu Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-23 10:52:02 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika BIPly
2021-12-23 10:28:55 edycja artykułu Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-23 10:27:51 edycja artykułu Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-23 10:22:32 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-23 10:21:27 edycja artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-22 21:42:01 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 280/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-22 21:35:58 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 279/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 262/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-22 21:29:57 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 278/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-22 21:20:24 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 277/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 17.12.2021 w sprawie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-21 10:09:47 edycja artykułu Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska - korekta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-21 10:09:32 utworzenie artykułu Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska - korekta przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-21 08:50:42 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-20 14:57:53 utworzenie artykułu Rozporządzenie Nr 28/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-20 13:29:18 utworzenie artykułu Zarządzenie wewnętrzne Nr 47/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Będzino i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-20 13:25:27 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-20 13:24:47 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-17 15:07:03 edycja artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-17 15:03:07 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-16 15:59:33 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 276/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół, dla których Gmina Będzino jest organem prowadzącym, do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia z programu "Laboratoria przyszłości" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-16 14:19:27 edycja artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 14:22:27 utworzenie artykułu Uchwały Nr LXXXVI.433.Z.2021, LXXXVI.434.Z.2021, LXXXVI.435.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 7 grudnia 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 14:11:41 edycja artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 13:59:52 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 275/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 13:58:09 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 274/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Nadzoru do przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 13:56:30 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 273/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 12:57:39 usunięcie artykułu test przez użytkownika BIPly
2021-12-15 12:49:41 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 12:45:29 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 12:41:03 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 12:39:08 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 12:37:11 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 12:27:55 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-15 07:10:47 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-15 07:08:05 edycja artykułu Urząd śtanu Cywilnego przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-15 07:07:45 utworzenie artykułu Urząd śtanu Cywilnego przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 22:06:22 utworzenie artykułu Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:58:08 usunięcie artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:53:19 edycja artykułu Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:51:33 utworzenie artykułu Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:43:49 utworzenie artykułu Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:33:10 edycja artykułu Wójt przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:27:16 utworzenie artykułu Stanowisko ds. obronnych,obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:16:08 edycja artykułu Wójt przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:13:29 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:04:21 edycja artykułu Ewidencja działalności gospodarczej przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:03:33 utworzenie artykułu Ewidencja działalności gospodarczej przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 21:00:22 utworzenie artykułu Ewidencja nieruchomości gminnych przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 20:52:23 edycja artykułu Rejestr Sołectw przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 20:45:45 edycja artykułu Rejestr Sołectw przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 20:39:31 utworzenie artykułu Rejestr Sołectw przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-14 14:51:12 edycja artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-14 14:47:17 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.26.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-14 14:43:02 edycja artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-14 14:42:18 edycja artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-14 14:36:55 utworzenie artykułu Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice - dokumenty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-14 14:01:37 utworzenie artykułu Urząd Stanu Cywilnego przez użytkownika Anna Janiuk
2021-12-13 11:04:22 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-13 08:55:48 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-10 14:58:52 utworzenie artykułu Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-10 14:44:13 edycja artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-10 14:42:05 utworzenie artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-10 08:04:40 utworzenie artykułu Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:53:35 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:51:09 edycja artykułu Zarządzenie Nr 271/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:50:01 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 272/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:47:41 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 271/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:43:44 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.19.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 26/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:37:58 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 270/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 08 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-09 15:33:01 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 269/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 14:56:22 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 14:31:49 utworzenie artykułu Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 11:42:50 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.24.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 24/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 11:38:12 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 11:37:34 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.23.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 23/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 11:28:57 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 11:28:34 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 25/2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 11:23:56 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 09:30:01 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 08:33:16 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 08:30:43 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 08:28:33 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-08 08:26:16 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-07 15:10:56 edycja artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-07 15:07:10 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 13:35:57 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 13:25:37 utworzenie artykułu Referent/podinspektor/inspektor ds. obsługi Rady Gminy i promocji w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 13:07:37 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLV/286/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 13:04:57 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLV/285/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 13:03:56 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLV/284/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 13:00:33 utworzenie artykułu Uchwała Nr XLV/283/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-06 11:04:15 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-03 14:10:20 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-03 14:07:56 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-03 09:24:29 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 16:01:52 utworzenie artykułu Zawiadomienie o planowanym terminie polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie DZIK w Koszalinie w dniach 11-12.12.2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 15:59:39 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino OŚR.6140.32.2021.AK o terminie polowań zbiorowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 15:13:48 edycja artykułu Wnioski przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 13:44:42 utworzenie artykułu Marta Jasińska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po objęciu stanowiska przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 11:20:01 edycja artykułu test przez użytkownika BIPly
2021-12-02 11:19:51 utworzenie artykułu test przez użytkownika BIPly
2021-12-02 10:58:07 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 10:54:56 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 08:54:45 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 08:54:23 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 08:52:16 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-02 08:47:14 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-01 13:41:08 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-01 12:21:53 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-01 12:15:01 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-01 11:03:11 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-01 10:34:06 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.16.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 15:02:42 edycja artykułu Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 14:58:55 utworzenie artykułu Informacja dotycząca postępowania na wybór agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 14:56:55 utworzenie artykułu Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 14:47:52 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 19 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 14:37:33 edycja artykułu Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 14:36:33 utworzenie artykułu Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 10:29:27 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-30 09:59:50 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-29 10:55:37 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.25.2021.BK o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-29 07:57:08 utworzenie artykułu Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-27 12:25:29 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 268/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 256/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 19 października 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-27 12:24:07 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 267/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Będzino dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-27 12:22:44 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 266/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia trybu prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-27 12:19:03 utworzenie artykułu Ogłoszenie naboru kandydatów do prac w Komisji Konkursowej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 15:01:27 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 10:22:24 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 10:19:29 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.15.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 07:27:02 edycja artykułu Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 07:21:11 edycja artykułu Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 07:19:59 edycja artykułu Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 15:07:25 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 15:04:09 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 15:01:23 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 15:00:56 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.11.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 14:58:29 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 10:43:29 utworzenie artykułu Tomasz Szymaniak - Z-ca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-25 10:18:01 utworzenie artykułu Renata Protasewicz - po objęciu stanowiska Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 15:14:50 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 15:09:33 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 265/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 15:08:10 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 264/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 12:37:47 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 12:34:48 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.14.2021 o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 09:51:37 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6730.188.2020.BK o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-23 09:50:58 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6730.188.2020.BK o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 20:54:41 edycja artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 20:11:29 edycja artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 13:41:21 edycja artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 13:33:07 utworzenie artykułu Zapytanie ofertowe dotyczące inwestycji pn. „Przystań Podamirowo – atrakcyjnym miejscem rekreacji” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 13:32:00 usunięcie artykułu Zapytania ofertowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 13:31:23 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 12:11:18 edycja artykułu Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 12:10:52 edycja artykułu Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 12:09:14 edycja artykułu Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 12:08:04 utworzenie artykułu Uchwała nr XXIX/187/20 z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 12:05:18 utworzenie artykułu Uchwała nr V/28/19 z dnia 07 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018 - 2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022 - 2025" przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:59:51 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK w sprawie zawiadomienia dot. przedsięwzięcia "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej..." przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:58:48 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK w sprawie zawiadomienia dot. przedsięwzięcia "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej..." przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:46:51 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:46:16 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:45:50 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:42:40 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:42:00 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:33:38 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:07:47 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:07:13 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:57:02 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:53:46 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:52:16 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:50:49 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:45:43 utworzenie artykułu Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:12:48 utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:07:12 utworzenie artykułu Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie warunków wydawania zgody PLW na przemieszczanie drobiu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:04:59 utworzenie artykułu Pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 27 grudnia 2016 r. z informacja nt kar administracyjnych za nieprzestrzeganie nakazów i zakazów ... przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:59:24 utworzenie artykułu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:54:41 utworzenie artykułu Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:51:15 utworzenie artykułu Lista preparatów do dezynfekcji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:49:28 utworzenie artykułu Procedury dezynfekcji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:47:26 utworzenie artykułu Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ... przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:43:06 utworzenie artykułu Podsumowanie wyników badań odczynu i zasobności gleb na terenie gminy Będzino w 2020 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:37:05 edycja artykułu Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Koszalinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 09:35:02 utworzenie artykułu Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza w Koszalinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:52:12 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:51:40 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:05:03 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:04:34 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 11:03:36 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 10:59:18 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 09:25:24 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-19 09:16:18 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-18 14:27:17 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-18 14:23:12 edycja artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-18 14:20:30 utworzenie artykułu ZP.271.6.2021 - 2021/BZP 00274109/01 - Remont drogi gminnej w miejscowości Strzeżenice gmina Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-17 14:41:46 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.20.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-17 14:34:25 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-17 14:33:59 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-17 14:33:31 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-17 11:56:13 edycja artykułu Osoba do kontaktu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-17 11:48:58 edycja artykułu Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-17 11:48:41 edycja artykułu Osoby do kontaktu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-17 11:47:55 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-17 11:45:57 edycja artykułu Skarbnik przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-16 20:00:32 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 263/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 19:58:17 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 262/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2022 rok. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 19:55:05 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 261/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 14:49:24 usunięcie artykułu Patrycja Woltmann - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 14:45:19 utworzenie artykułu Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie - po objęciu stanowiska przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 14:41:27 utworzenie artykułu Angelika Ligęza - po zakończeniu stosunku pracy przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 14:38:39 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 14:28:10 utworzenie artykułu Jerzy Łuczak - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-16 09:19:04 utworzenie artykułu Program usuwania azbestu - Informacja przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-15 19:25:54 utworzenie artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-15 18:55:15 utworzenie artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-15 12:45:37 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-15 12:43:38 edycja artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-15 12:25:41 utworzenie artykułu ZP.271.5.2021 - 2021/S 221-582924 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-11 18:06:13 edycja artykułu Plan zamówień publicznych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-11 17:56:26 edycja artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-11 17:55:21 utworzenie artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 listopada 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-11 17:32:49 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 260/2021 z dnia 09 listopada 2021r. Wójta Gminy Będzino w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. i zarządzenia Nr 216/2021 Wójta Gminy Będzino z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-11 17:02:39 utworzenie artykułu Trwa nabór do Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-09 14:50:42 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-09 14:47:54 edycja artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-09 14:47:27 edycja artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-09 10:39:59 edycja artykułu Raport z przeprowadzonych konsultacji z dnia 9 listopada 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-09 10:39:23 utworzenie artykułu Raport z przeprowadzonych konsultacji z dnia 9 listopada 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-09 10:05:16 utworzenie artykułu Informacja Ministra Infrastruktury o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:47:54 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.282.21.2021-10-28 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:30:40 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.281.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeniesienia siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy z  Będzina do Strachomina przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:28:50 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.280.21.2021-10-28 w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Razem radośniej” w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:26:35 utworzenie artykułu Uchwała XLIV.279.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie skargi p. D.R. – P. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:23:23 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.278.21.2021-10-28 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:20:52 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.277.21.2021-10-28 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:18:27 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.276.21.2021-10-28 w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +" w Tymieniu oraz w Klubie „Senior +” w Mścicach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:15:54 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.275.21.2021-10-28 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:12:12 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.274.21 z dnia 28 października 2021 r  w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:09:55 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.273.21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:04:15 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:03:47 edycja artykułu Uchwała nr XLIV.272.21.2021-10-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:02:53 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 14:02:28 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIV.272.21.2021-10-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 13:59:34 edycja artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 13:59:13 utworzenie artykułu Uchwała.XLIV.271.21.2021-10-28 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 13:46:12 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 o zawiadomieniu stron postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 13:42:22 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 11:10:21 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-08 07:38:42 edycja artykułu Klauzula RODO przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 15:06:21 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.17.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 15:03:52 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP2.6733.18.2021.BK o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 14:58:27 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 14:57:53 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 14:54:11 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 09:57:52 edycja artykułu Wniosek o nadanie numeru porządkowego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-05 09:48:32 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.12.2021 - zawiadomienie o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-04 15:35:52 utworzenie artykułu Patrycja Woltmann - Skarbnik Gminy Będzino (po zakończeniu stosunku pracy) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-03 12:51:02 edycja artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-29 13:34:05 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-29 08:57:40 edycja artykułu Angelika Ligęza - podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-29 08:46:08 usunięcie artykułu Angelika Ligęza - na dzień rozpoczęcia wydawania decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 13:49:48 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 12:38:23 edycja artykułu Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 12:23:03 utworzenie artykułu Strona internetowa BIP Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koszalinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 12:15:24 edycja artykułu Strona internetowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Bezpieczeństwo przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 12:14:14 utworzenie artykułu Strona internetowa Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Bezpieczeństwo przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 11:17:18 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 259/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 11:12:40 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 258/2021 z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: rozwiązania Rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie powołanego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-28 11:09:50 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 257/2021 z dnia 22 października 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:45:47 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:44:21 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:42:38 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:40:28 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:38:30 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:32:23 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:28:42 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:20:10 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 21:18:46 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o zawieszeniu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:40:51 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.23.2021.BK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:39:58 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.23.2021.BK o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:32:32 utworzenie artykułu Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:19:43 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:12:14 edycja artykułu Wycinka drzew przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 12:11:01 utworzenie artykułu Wycinka drzew przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-26 11:59:02 utworzenie artykułu Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków przed rozpoczęciem jej eksploatacji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 18:40:10 edycja artykułu Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 18:36:28 utworzenie artykułu Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 13:49:00 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:53:48 utworzenie artykułu Uchwała Nr LXIV.294.Z.2021 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 września 2021 roku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:45:12 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:44:01 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:40:17 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:37:28 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:26:14 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 256/2021 z dnia 13 października 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny ofert w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 11:20:53 utworzenie artykułu zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - dokumenty przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 09:06:07 utworzenie artykułu Uchwały Rady Gminy - 2018 r. (kadencja 2014-2018) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 09:03:20 utworzenie artykułu Uchwały Rady Gminy - 2017 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 09:01:07 utworzenie artykułu Uchwały Rady Gminy - 2016 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 08:59:17 utworzenie artykułu Uchwały Rady Gminy - 2015 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-25 08:56:40 utworzenie artykułu Uchwały Rady Gminy - 2014 r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 22:11:27 edycja artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 22:10:15 utworzenie artykułu Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. ,, Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Będzino” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 21:31:38 edycja artykułu Program ochrony środowiska przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 21:24:45 edycja artykułu Program usuwania AZBESTU przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-23 21:04:14 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo - Darłowo” przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:50:28 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:50:09 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:48:01 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-21 21:14:09 utworzenie artykułu Zawiadomienie Dyrektora ZZ w Koszalinie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:55:53 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:53:31 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:52:22 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:50:55 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:49:33 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:48:57 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:36:00 edycja artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 09:12:43 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja PDF przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 09:11:23 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną- WZÓR wersja DOC przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 09:09:06 utworzenie artykułu Iwona Nartowska - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie (po przekazaniu stanowiska) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 08:56:04 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja PDF przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 08:55:01 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - WZÓR wersja DOC przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 08:47:22 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja PDF przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-19 08:44:56 utworzenie artykułu Oświadczenie majątkowe radnego - wzór wersja doc przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 23:11:36 edycja artykułu Zarządzenie Nr 255/2021 z dnia 13 pażdziernika 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GBP w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 23:11:10 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 255/2021 z dnia 13 pażdziernika 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GBP w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 23:09:59 edycja artykułu Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 13 pażdziernika 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GOK w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 23:09:30 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 254/2021 z dnia 13 pażdziernika 2021 roku w sprawie: powołania dyrektora GOK w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:29:48 utworzenie artykułu Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:22:08 edycja artykułu Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnej Biblioteki ublicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:21:02 utworzenie artykułu Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:13:44 utworzenie artykułu Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na lata 2021 - 2026 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:07:56 edycja artykułu Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:07:17 edycja artykułu Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-15 22:06:42 utworzenie artykułu Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-14 12:17:42 edycja artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-14 09:52:30 utworzenie artykułu Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 19:07:56 edycja artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-13 19:07:09 edycja artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-13 19:06:26 edycja artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-13 19:04:26 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 253/2021 Wójta Gminy Będzino w sprawie rozpatrzenia uwag przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-13 13:13:01 utworzenie artykułu 68. Wniosek w sprawie: Loteria promocyjna przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:12:12 utworzenie artykułu 67. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:11:27 utworzenie artykułu 66. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania wiejskiego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:10:40 utworzenie artykułu 65. Wniosek w sprawie: Rowery przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:10:12 utworzenie artykułu 64. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:09:48 utworzenie artykułu 63. Wniosek w sprawie: Pandemia COVID-19 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:09:17 utworzenie artykułu 62. Wniosek w sprawie: Zmiana studium przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:08:49 utworzenie artykułu 61. Wniosek w sprawie: Placówki oświatowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:08:24 utworzenie artykułu 60. Wniosek w sprawie: Informacja o przeznaczeniu terenu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:07:47 utworzenie artykułu 59. Wniosek w sprawie: DPS przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:07:23 utworzenie artykułu 58. Wniosek w sprawie: Budowa farm wiatrowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:06:35 utworzenie artykułu 57. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:06:04 utworzenie artykułu 56. Wniosek w sprawie: Przystąpienie do MPZP przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:05:33 utworzenie artykułu 55. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:05:06 utworzenie artykułu 54. Wniosek w sprawie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:04:36 utworzenie artykułu 53. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:03:34 utworzenie artykułu 52. Wniosek w sprawie: Kontakty do pracowników przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:03:04 utworzenie artykułu 51. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:02:32 utworzenie artykułu 50. Wniosek w sprawie: Zabytki w gminie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:02:08 utworzenie artykułu 49. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania sołeckiego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:01:28 utworzenie artykułu 48. Wniosek w sprawie: Kultura przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:00:56 utworzenie artykułu 47. Wniosek w sprawie: Odmowy sporządzenia aktu małżeństwa przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 13:00:19 utworzenie artykułu 45 i 46. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:59:55 utworzenie artykułu 44. Wniosek w sprawie: Sprzęt elektroniczny dla placówek przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:58:44 utworzenie artykułu 43. Wniosek w sprawie: Profil gminy na Facebooku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:58:17 utworzenie artykułu 42. Wniosek w sprawie: Postępowanie dotyczące azbestu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:57:39 utworzenie artykułu 41. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:57:10 utworzenie artykułu 40. Wniosek w sprawie: Księga szczepień HPV przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:56:23 utworzenie artykułu 38. Wniosek w sprawie: Decyzje środowiskowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:54:42 utworzenie artykułu 37. Wniosek w sprawie: Ankieta ws. zmowy przetargowej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:53:05 utworzenie artykułu 36. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:52:33 utworzenie artykułu 35. Wniosek w sprawie: Szczepienia przeciw COVID-19 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-13 12:51:54 utworzenie artykułu 33. Wniosek w sprawie: Lekcje religii i etyki przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-12 20:31:29 edycja artykułu Zawiadomienie Wójta PP.6220.11.2021 o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:30:29 utworzenie artykułu Zawiadomienie Wójta PP.6220.11.2021 o wpłynięciu wniosku przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:23:41 edycja artykułu Obwieszczenie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:22:48 utworzenie artykułu Obwieszczenie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:20:27 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:20:01 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:16:07 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:15:41 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:11:14 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:09:30 edycja artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 20:08:52 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu decyzji umarzającej przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 10:09:28 utworzenie artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 10:03:16 edycja artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 09:59:50 edycja artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-12 09:46:31 edycja artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-12 09:46:19 edycja artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-08 09:12:05 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 252/2021 z dnia 06 października 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Będzino z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania pocztu sztandarowego Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-08 09:08:48 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 251a/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r. przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-08 09:05:12 utworzenie artykułu Postanowienie Starosty Koszalińskiego z dnia 06.10.2021r., znak B.6740.952.2021.SR przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:56:02 edycja artykułu Przewodniczący Rady i Radni przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:54:05 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:52:55 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:47:40 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:45:49 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:44:00 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:41:59 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:38:47 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:37:55 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:33:11 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:28:13 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 18:25:18 edycja artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 08:58:47 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-07 08:51:57 utworzenie artykułu Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-06 14:56:03 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 14:53:43 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 14:37:56 edycja artykułu Klauzula RODO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 14:37:39 utworzenie artykułu Klauzula RODO przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 13:35:52 edycja artykułu Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 13:35:10 edycja artykułu Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-06 12:29:02 edycja artykułu REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA przez użytkownika Anna Janiuk
2021-10-05 14:59:21 edycja artykułu Interpretacje Indywidualne prawa podatkowego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 14:58:00 edycja artykułu Ulgi Podatkowe COVID-19 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 14:57:09 edycja artykułu Uchwały w sprawie podatków przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 14:56:06 edycja artykułu Podatek akcyzowy 2021 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 14:55:23 edycja artykułu Informacje i wykazy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 13:01:02 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/270/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 13:00:21 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/269/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 13:00:04 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/268/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:59:31 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/267/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:59:09 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/266/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:58:47 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/265/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:53:00 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/264/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:52:44 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/263/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:52:25 utworzenie artykułu Uchwała nr XLIII/262/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:51:48 utworzenie artykułu Uchwała nr XLII/261/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:51:33 utworzenie artykułu Uchwała nr XLII/260/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:51:07 edycja artykułu 4. Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:50:59 utworzenie artykułu 4. Uchwała nr XLII/259/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:50:32 edycja artykułu 2. Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:50:26 utworzenie artykułu Uchwała nr XLII/258/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:49:58 utworzenie artykułu 2. Uchwała nr XLII/257/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:14:46 edycja artykułu Uchwały 2010-2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:13:43 edycja artykułu Rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:13:23 edycja artykułu Rok 2019 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:13:04 edycja artykułu Rok 2018 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:12:43 edycja artykułu Rok 2017 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:12:15 edycja artykułu Rok 2016 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:11:34 edycja artykułu Rok 2015 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:11:10 edycja artykułu Rok 2014 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:10:47 edycja artykułu Rok 2013 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:10:27 edycja artykułu Rok 2012 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:09:56 edycja artykułu Rok 2011 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:09:22 edycja artykułu Rok 2021 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:07:56 edycja artykułu Za 2018 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:07:30 edycja artykułu Za 2019 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 12:06:48 edycja artykułu Za 2020 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 10:28:18 utworzenie artykułu Rafał Turlej - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Spełecznej w Będzinie (po zakończeniu pełnienia funkcji Kierownika) przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 10:07:56 edycja artykułu Karolina Kuzioła przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 10:07:03 usunięcie artykułu 8yy8 przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 10:06:55 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 10:06:30 utworzenie artykułu Karolina Kuzioła przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 08:41:59 utworzenie artykułu Uchwała nr XLII/256/21 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:40:32 utworzenie artykułu Uchwała nr XLI/255/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:40:13 utworzenie artykułu Uchwała nr XLI/254/21 z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:39:21 utworzenie artykułu Uchwała nr XL/253/21 z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:38:54 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/252/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:38:36 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/251/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:38:16 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/250/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:37:55 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/249/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:37:25 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/248/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:36:57 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/247/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:18:26 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/246/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:16:29 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/245/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:15:55 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/244/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:15:33 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/243/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:15:07 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/242/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:14:49 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/241/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:14:13 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/240/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:13:41 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/239/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 08:13:20 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXIX/238/21 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 07:56:26 edycja artykułu Ogłoszenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 30.08.2021) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 07:39:20 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 07:24:50 usunięcie artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-05 07:22:03 utworzenie artykułu ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:43:04 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:41:17 edycja artykułu ZP.271.3.2021 - 2021/BZP 00149809/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:40:13 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 251/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 208/2021 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzino. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:39:42 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 250/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:39:27 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 249/2021 z dnia 21 września 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:39:00 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 248/2021 z dnia 17 września 2021 roku w sprawie: założeń do projektu budżetu Gminy Będzino na rok 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-10-01 13:38:37 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 247/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-30 15:20:47 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 12:14:03 edycja artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 12:13:35 edycja artykułu Lista sołectw i sołtysów przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:41:06 edycja artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:28:34 edycja artykułu Skarbnik przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:27:58 edycja artykułu Skarbnik przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:27:15 edycja artykułu Skarbnik przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:26:04 edycja artykułu Skarbnik przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:23:20 edycja artykułu Zastępca Wójta przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:08:08 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:07:29 edycja artykułu Zastępca Wójta przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:04:15 edycja artykułu Wójt przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:02:42 edycja artykułu Wójt przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:01:55 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:01:13 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:00:03 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 10:58:33 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 10:58:22 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 10:52:22 edycja artykułu Sekretarz przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:27:00 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:20:03 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:14:41 edycja artykułu Struktura organizacyjna urzędu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:12:13 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:11:17 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:10:43 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:10:21 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:09:47 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:07:37 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 14:44:03 utworzenie artykułu Informacje przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 14:33:17 edycja artykułu Informacje przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 14:24:25 utworzenie artykułu Informacje przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 14:23:34 utworzenie artykułu Informacje przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 14:15:36 utworzenie artykułu Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 14:14:59 utworzenie artykułu Program ochrony środowiska przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 14:05:45 edycja artykułu Wniosek o nadanie numeru porządkowego przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:56:54 edycja artykułu Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:55:40 edycja artykułu Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:55:26 edycja artykułu Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:55:19 edycja artykułu Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:46:51 edycja artykułu Opieka nad dziećmi do lat 3 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:37:24 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:35:59 edycja artykułu Dane kontaktowe przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-20 14:19:31 usunięcie artykułu 12 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-20 14:19:19 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-20 14:17:11 edycja artykułu ZP.271.3.2021 - 2021/BZP 00149809/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 13:55:50 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 10:29:01 edycja artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 10:26:36 edycja artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 10:11:27 edycja artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:58:19 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 248/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Będzino oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w ramach budżetu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:54:00 utworzenie artykułu Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:29:51 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:22:30 utworzenie artykułu Informacja z realizacji ze środków finansowych przypadających na dane sołectwa Gminy Będzino na 2021 rok (stan na dzień 09.09.2021 r.) przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:20:04 edycja artykułu Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:19:54 utworzenie artykułu Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:15:22 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXI/197/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:14:52 utworzenie artykułu Uchwała nr XXXI/196/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:13:45 utworzenie artykułu Uchwała nr XXX/189/20 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:12:53 utworzenie artykułu Uchwała nr XV/116/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:11:45 utworzenie artykułu Uchwała nr XV/115/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:10:35 utworzenie artykułu Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:08:42 utworzenie artykułu Uchwała nr IV/18/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 09:08:14 utworzenie artykułu Uchwała nr IV/17/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:59:37 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XLI/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 24 sierpnia 2021 roku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:59:13 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XL/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 12 sierpnia 2021 roku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:58:51 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 lipca 2021 roku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:58:30 utworzenie artykułu PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2021 Rady Gminy w Będzinie z sesji w dniu 29 czerwca 2021 roku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:50:47 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:46:32 utworzenie artykułu Za 2020 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:46:08 utworzenie artykułu Za 2019 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:45:48 utworzenie artykułu Za 2018 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-17 08:03:19 utworzenie artykułu Polityka cookies przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 14:42:53 usunięcie artykułu r przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 14:42:50 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 14:41:40 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 14:40:10 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:35:20 utworzenie artykułu 32. Wniosek w sprawie: Sprawozdania z działalności GOPS oraz gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:34:48 utworzenie artykułu 31. Wniosek w sprawie: Place zabaw NIVEA przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:34:16 utworzenie artykułu 30. Wniosek w sprawie: Lekcje religii przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:33:43 utworzenie artykułu 29. Wniosek w sprawie: Ankieta przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:33:13 utworzenie artykułu 28. Wniosek w sprawie: Młodzieżowa rada gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:32:46 utworzenie artykułu 27. Wniosek w sprawie: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:32:14 utworzenie artykułu 26. Wniosek w sprawie: Toalety publiczne przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:31:40 utworzenie artykułu 25. Wniosek w sprawie: Program Aktywna Tablica przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:31:12 utworzenie artykułu 24. Wniosek w sprawie: Stawka za odbiór odpadów komunalnych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:30:34 utworzenie artykułu 23. Wniosek w sprawie: Kary dot. odpadów przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:29:14 utworzenie artykułu 22. Wniosek w sprawie: Stan zatrudnienia w urzędzie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:28:43 utworzenie artykułu 21. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:28:08 utworzenie artykułu 20. Wniosek w sprawie: Przebudowa drogi Kładno przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:27:29 utworzenie artykułu 19. Wniosek w sprawie: Glifosat w żywności przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:27:01 utworzenie artykułu 18. Wniosek w sprawie: Kostka brukowa i most stalowy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:26:23 utworzenie artykułu 17. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:25:49 utworzenie artykułu 16. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:25:12 utworzenie artykułu 15. Wniosek w sprawie: Aglomeracje przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:24:39 utworzenie artykułu 14. Wniosek w sprawie: Ceny za odbiór odpadów przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:23:14 utworzenie artykułu 13. Wniosek w sprawie: Złożone wnioski o dofinansowanie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:22:45 utworzenie artykułu 12. Wniosek w sprawie: Kanalizacja deszczowa przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:22:13 utworzenie artykułu 11. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:21:44 utworzenie artykułu 10. Wniosek w sprawie: Odławianie bezdomnych zwierząt przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:21:09 utworzenie artykułu 9. Wniosek w sprawie: Inicjatywa lokalna przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:20:43 utworzenie artykułu 8. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:19:54 utworzenie artykułu 7. Wniosek w sprawie: COVID-19 i podatki przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:19:17 utworzenie artykułu 6. Wniosek w sprawie: Fotowoltaika przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:18:37 utworzenie artykułu 5. Wniosek w sprawie: Wynagrodzenie nauczycieli religii przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:18:02 utworzenie artykułu 4. Wniosek w sprawie: Oczyszczalnie ścieków przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:17:23 utworzenie artykułu 3. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:16:56 utworzenie artykułu 2. Wniosek w sprawie: Azbest przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:16:40 utworzenie artykułu 1. Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 13:14:49 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-09-16 10:02:44 edycja artykułu test przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:52:58 utworzenie artykułu test przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:43:53 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:43:45 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:43:37 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:43:27 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:41:57 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:39:36 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:34:50 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:33:42 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:31:34 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:30:07 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:29:07 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:27:26 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:20:30 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:07:11 utworzenie artykułu Informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa na 2021 rok przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:04:01 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 09:02:24 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 08:57:54 edycja artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 08:56:00 edycja artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 08:44:10 edycja artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 08:31:06 edycja artykułu Rekrutacja do żłobka przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-16 08:12:09 utworzenie artykułu Rekrutacja do żłobka przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-15 14:50:27 edycja artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-15 14:49:39 utworzenie artykułu Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, funkcjonowanie urzędu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-15 13:20:06 utworzenie artykułu Wykaz samorządowych instytucji kultury przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-15 13:19:42 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-15 13:19:07 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-15 13:18:37 edycja artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 13:43:27 edycja artykułu Witamy na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 09:31:52 utworzenie artykułu Wykaz jednostek oświatowych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 09:09:02 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 09:03:49 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:57:49 edycja artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:56:51 utworzenie artykułu Wykaz jednostek organizacyjnych gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:01:35 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 246/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:01:08 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:00:55 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 244/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:00:40 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 243/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:00:23 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 242/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 08:00:10 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 241/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:59:49 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 240/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:59:37 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 239/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Będzino przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:59:24 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 238/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Będzinie w celu przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:59:13 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 237/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie za rok 2020 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:59:00 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 236/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:58:48 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 235/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na zadanie pn.: Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:58:37 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 234/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:58:23 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 233/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:57:48 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 232/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:57:36 utworzenie artykułu Zarządzenie Nr 231/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenie postępowania na zadanie pn.: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:42:45 utworzenie artykułu Uzupełnienie Wykazu Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:42:24 utworzenie artykułu Wykaz Nr 1/08/2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:41:59 utworzenie artykułu Wykazy 2019 - 25.08.2021 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:40:23 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:38:27 utworzenie artykułu Plan zamówień publicznych przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:23:26 edycja artykułu Zarządzenie Nr 245/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-14 07:21:45 utworzenie artykułu Raport o stanie gminy przez użytkownika Mateusz Dębowski