RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: - Ogłoszenia Wójta Gminy Będzino

Wersja z dnia: 25.11.2020
Powód wprowadzenia zmian: Wychowanie przedszkolne - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów (Marzec 2021 r.)

Wersja z dnia: 20.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Wychowanie przedszkolne - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów (Listopad 2020 r.)

Wersja z dnia: 20.08.2020
Powód wprowadzenia zmian: Poprawka linku

Wersja z dnia: 21.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenia

Wersja z dnia: 27.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Wychowanie przedszkolne - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów (Luty 2020 r.)

Wersja z dnia: 24.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z rozstrzygnięcia ofert na realizację zadania publicznego nr. FZ.524.4.2019 pod nazwą "Prowadzenie Domu dziennego Senior + w Tymieniu" oraz nr. FZ.524.5.2019 pod nazwą "Prowadzenie Klubu Senior + w Mścicach"

Wersja z dnia: 20.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodano informację

Wersja z dnia: 16.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie dotyczące: Otwartego konkursu ofert FZ.524.4.2019 na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Tymieniu".; Ogłoszenie dotyczące: Otwartego konkursu ofert FZ.524.5.2019 na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie Dziennego Domu SENIOR + w Mścicach".

Wersja z dnia: 13.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Wychowanie przedszkolne - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów (Listopad 2019 r.)

Wersja z dnia: 25.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, przeznaczonego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dla osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

Wersja z dnia: 03.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zaproszenie do składania ofert na usługi stomatologiczne dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Wersja z dnia: 02.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: KOMUNIKAT publikacji oferty zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wersja z dnia: 05.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zapytanie ofertowe Zorganizowanie kolonii letniej z programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.

Wersja z dnia: 18.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Wychowanie przedszkolne - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2019 r.

Wersja z dnia: 02.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 1/2019 SZEFA OBRONY CYWILNEJ NA TERENIE GMINY BĘDZINO z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych formacji obrony cywilnej w dniu 19.01.2019 roku.

Wersja z dnia: 18.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: PROTOKÓŁ z dokonania wyboru ofert: I. Prowadzenie punktu konsultacyjnego skierowanego do osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i alkoholu, osób z uzależnieniami behawioralnymi i innym zachowaniem ryzykownym. II. Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z problemami wychowawczymi, uzależnień i przemocy w rodzinach z terenu Gminy Będzino.

Wersja z dnia: 14.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o konkursie w zakresie: I. Prowadzenie punktu konsultacyjnego skierowanego do osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i alkoholu, osób z uzależnieniami behawioralnymi i innym zachowaniem ryzykownym. II. Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z problemami wychowawczymi, uzależnień i przemocy w rodzinach z terenu Gminy Będzino.

Wersja z dnia: 31.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów wychowania przedszkolnego listopad 2018 r.

Wersja z dnia: 30.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zakończenie rekrutacji na stanowisko urzędnicze Głównej Księgowej

Wersja z dnia: 19.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Informacja o wyborze oferty - Zorganizowanie kolonii letniej z programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.

Wersja z dnia: 01.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: ZAPYTANIE OFERTOWE - Zorganizowanie kolonii letniej z programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 13 lat z rodzin dotkniętych problemem uzależnień, zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.

Wersja z dnia: 19.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Wychowanie przedszkolne - podstawowa kwota dotacji i ststystyczna liczba uczniów - 2018 r.

Wersja z dnia: 13.12.2017
Powód wprowadzenia zmian: Podstawowa kwota dotacji do wychowania przedszkolengo

Wersja z dnia: 30.11.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano : Wójt Gminy Będzino ogłasza konkurs na realizację zadania z zakresu profilaktyki przez Gminę Będzino na 2018r.

Wersja z dnia: 12.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Ogłoszenie na otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2018 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2018.

Wersja z dnia: 12.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne

Wersja z dnia: 01.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Wójt Gminy Będzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2017 roku. a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i piłki siatkowej w 2017 roku - 80000,00 zł; b) Prowadzenie UKS \"Karate Kyokushin Kanku Tymień\" w roku 2017 - 10000,00 zł; c) Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo w 2017 roku - 20000,00 zł.

Wersja z dnia: 02.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Wójt Gminy Będzino ogłasza konkurs na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie termin składania ofert mija 23.12.2016 roku o godz. 10:00

Wersja z dnia: 17.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja – 1 czerwca 2016 r.

Wersja z dnia: 13.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: nformacja Wójta z dnia 17.03.2016r. że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Będzino wyłożony został do publicznego wglądu na okres 30 dni, tj. od 21.03.2016 r. do 22.04.2016 r. Protokół Inwentaryzacyjny Nr 1/2016 działki nr 73/12 o powierzchni 0,0300 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Będzinko [0125].

Wersja z dnia: 30.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: WÓJT GMINY BĘDZINO Ogłasza otwarty konkurs na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i piłki siatkowej w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku -71 000,00 zł, Prowadzenie sekcji karate kyokushin w roku 2016 - 7 000 zł, Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo w roku 2016 - 23 000,00 zł, Wspieranie zdrowego stylu życia, walki z patologią społeczną, nauki tolerancji i przyjaźni, edukacji sportowej i rekreacyjnej. Wsparcie klubu sportowego Tymień - 9 000,00 zł.

Wersja z dnia: 22.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: WÓJT GMINY BĘDZINO Ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A,B,C w Będzinie (76-037 Będzino 56)

Wersja z dnia: 27.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wersja z dnia: 05.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Informacja w sprawie wyboru oferty w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego skierowanego dla osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i od alkoholu w roku 2015.

Wersja z dnia: 03.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne

Wersja z dnia: 30.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Protokoły z wyboru ofert dotyczących otwartego konkursu na realizację w 2015 roku zadań publicznych.

Wersja z dnia: 28.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zmiany techniczne

Wersja z dnia: 09.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Wójt Gminy Będzino zaprasza do złożenia oferty w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego skierowanego dla osób zagrożonych społecznym wykluczeniem, uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych i od alkoholu w roku 2015

Wersja z dnia: 22.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Będzino w 2015 roku. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2014.

Wersja z dnia: 02.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Ogłoszenie Wójt Gminy Będzino informuje, że Stowarzyszenie OSP w Mścicach w dniu 17 lipca 2014r złożyło w Urzędzie Gminy w Będzinie ofertę na zorganizowanie imprezy plenerowej \"Wakacje w Mścicach\" - zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Mścicach dla potrzeb dzieci, młodzieży i mieszkańców wsi Mścice.

Wersja z dnia: 15.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Sprawozdanie z VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich, XX Turniej sportowy miast i gmin 2014

Wersja z dnia: 19.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Ogłoszenie Wójt Gminy Będzino informuje, że Stowarzyszenie UKS „Karate Kyokushin Kanku Tymień” w dniu 05 maja 2014r złożyło w Urzędzie Gminy w Będzinie ofertę na zorganizowanie „I Otwartego Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Będzino”.

Wersja z dnia: 03.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie Wójta Gminy Będzino na zadanie dotyczącego małego grantu.

Wersja z dnia: 09.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Dodano protokoły z wyboru ofert dotyczących otwartego konkursu na realizację w 2014 roku zadań publicznych.

Wersja z dnia: 13.05.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano: Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych w zakresie: a) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i piłki siatkowej oraz prowadzenie sekcji karate kyokushin na terenie Gminy Będzino - 75 000 zł. b) Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz rodzin niewydolnych wychowawczo - 20 000 zł.

Wersja z dnia: 08.05.2013
Powód wprowadzenia zmian: pozycja w menu

Wersja z dnia: 28.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodano Ogłoszenie nt.: \"Piękna Wieś - Twoją zasługą\"