RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2011r. (Kadencja 2010-2014)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Zarządzenie Nr 140/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Będzino w 2012 roku.
Zarządzenie Nr 139/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie: utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zarządzenie Nr 138/2011 z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2012r.
Zarządzenie Nr 137/2011 z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2012 rok.
Zarządzenie Nr 136/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 135/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 134/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 133/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 132/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 131/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 130/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 129/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 128/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 127/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania działek będących drogami.
Zarządzenie Nr 126/2011 z dnia 17 października 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 125/2011 z dnia 17 października 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 124/2011 z dnia 17 października 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 123/2011 z dnia 5 października 2011 roku w sprawie: dzierżawy nieruchomości do trzech lat.
Zarządzenie Nr 122/2011 z dnia 29 września 2011 roku w sprawie: powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych.
Zarządzenie Nr 121/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej ciężkiego wozu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mścicach.
Zarządzenie Nr 120/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 119/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 118/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 117/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 116/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 115/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 114/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 113/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 112/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 111/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 110/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 109/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 108/2011 z dnia 12 września 2011 roku w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino i opracowywania aktualizacji "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Będzino".
Zarządzenie Nr 107/2011 z dnia 12 września 2011 roku w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 106/2011 z dnia 12 września 2011 roku w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Nr 105/2011 z dnia 5 września 2011 roku w sprawie: upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
Zarządzenie Nr 104/2011 z dnia 5 września 2011 roku w sprawie: obwieszczenia dotyczącego numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Będzino w wyborach parlamentarnych zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Zarządzenie Nr 103/2011 z dnia 2 września 2011 roku w sprawie: upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Zarządzenie Nr 102/2011 z dnia 2 września 2011 roku w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.
Zarządzenie Nr 101/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za I półrocze 2011 r.
Zarządzenie Nr 100/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.
Zarządzenie Nr 99/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 98/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 97/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 96/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 95/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 94/2011 z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 93/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie: określenia szczegółowych warunków zajęcia pasów drogowych dróg nie będących drogami publicznymi (bez kategorii) i na terenach przeznaczonych pod drogi, stanowiących własność Gminy Będzino, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek za zajęcie tych nieruchomości.
Zarządzenie Nr 92/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej na zadanie: Przewozy uczniów ze szkół i dzieci z przedszkola w czasie trwania roku szkolnego 2011/2012.
Zarządzenie Nr 91/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanych.
Zarządzenie Nr 90/2011 z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Mielno, a uczęszczające do przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Będzino.
Zarządzenie Nr 89/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 88/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 87/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 86/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 85/2011 z dnia 11 lipca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 84/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 83/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 82/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie.
Zarządzenie Nr 81/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Prace geodezyjne na terenie Gminy Będzino w 2011r.
Zarządzenie Nr 80/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2011 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pana Zbigniewa Rewaja..
Zarządzenie Nr 79/2011 z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2011 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani mgr Anny Kondaszewskiej.
Zarządzenie Nr 78/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w II przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 77/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w II przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 76/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w II przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 75/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 74/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 73/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 72/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 71/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 70/2011 z dnia czerwca 2011 roku w sprawie:
Zarządzenie Nr 69/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu "Piękna wieś - twoją zasługą".
Zarządzenie Nr 68/2011 z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: powołania osób upoważnionych do przeprowadzenia odbioru robót dotyczących zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Będzino w miejscowościach: Borkowice, Dobre, Dobrzyca, Kazimierz Pomorski, Mścice, Strachomino, Strzepowo i Wierzchomino oraz placów wielofunkcyjnych w miejscowościach: Dobre, Dobrzyca, Popowo i Wierzchomino".
Zarządzenie Nr 67/2011 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Naprawy cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy Będzino w 2011 roku.
Zarządzenie Nr 66/2011 z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.
Zarządzenie Nr 65/2011 z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie.
Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 62/2011 z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia: Regulaminu naboru wniosków do programu Azbest 2011 - dofinansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu".
Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 56/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 54/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 53/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 52/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 51/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 50/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok.
Zarządzenie Nr 48/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Zakup samochodu osobowo-terenowego dostosowanego do potrzeb Straży Gminnej w Będzinie.
Zarządzenie Nr 47/2011 z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Zakup ciężkiego wozu - gaśniczego dla OSP w Mścicach.
Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
Zarządzenie Nr 45/2011 z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych.
Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: zmiany komisji do przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: zmiany komisji do przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: zmiany komisji do przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: zmiany komisji do przeprowadzenia III ustnego przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.260.00,00 PLN.
Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie: ustalenia stawek odpłatności za dzierżawę użytków rolnych i nieruchomości niezabudowanych Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie: ustanowienia służebności drogowej na dz. nr 106/2 obręb Mścice.
Zarządzenie Nr 36/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: zamiany działek za dopłatą.
Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania udziału do 1/2 części w nieruchomości zabudowanej.
Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania działek będących drogami. (Łabusz).
Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania działek będących drogami.
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania działki zabudowanej kapliczką.
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania działki zajętej pod boisko sportowe.
Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania działki zajetej pod przyszkolne boisko sportowe.
Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania działki zajętej pod cmentarz.
Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie: planu finansowego na rok 2011 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej drogą.
Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej drogą.
Zarządzenie Nr 21/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej.
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na zadanie: "Budowa placów zabaw na terenie Gminy Będzino w miejscowościach: Borkowice, Dobre, Dobrzyca, Kazimierz Pomorski, Mścice, Strachomino, Strzepowo i Wierzchomino."
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Mielno, a uczęszczające do przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Będzino.
Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 11/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu - Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku zlecanego przez Gminę Będzino.
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku zlecanego przez Gminę Będzino.
Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania zlecanego przez Gminę Będzino na 2011 rok.

 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 14.03.2012
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 14.03.2012
Dokument oglądany razy: 3 830
Wersja do druku