RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Druki podatkowe obowiązujące od 2017 roku

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Pokoju Nr 20 w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Uchwała nr XXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Załącznik Nr 1 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - IN-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.
Załącznik Nr 2 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - DN-1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OSOBY PRAWNE.
Załącznik Nr 3 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - DN-1/A - DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA OSÓB PRAWNYCH (GRUNTY).
Załącznik Nr 4 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - DN-1/B - DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA OSÓB PRAWNYCH (BUDYNKI/NIERUCHOMOŚCI LOKALOWE).
Załącznik Nr 5 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - DN-1/C - DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA OSÓB PRAWNYCH (BUDOWLE).
Załącznik Nr 6 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - IN-1/Z - DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH (ZWOLNIONE).
Załącznik Nr 7 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - DN-1/Z - DANE IDENTYFIKACYJNE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA OSÓB PRAWNYCH (ZWOLNIONE).
Załącznik Nr 8 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - IN-1/K - DANE DO OPODATKOWANIA SEZONOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.
Załącznik Nr 9 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - IR-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.
Załącznik Nr 10 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.
Załącznik Nr 11 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - ZR-1 - DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCICIELI / WSPÓŁPOSIADACZY GRUNTÓW Z OSOBĄ PRAWNĘ, SPÓŁKĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Załącznik Nr 12 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - ZR-2 - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH OSÓB PRAWNYCH.
Załącznik Nr 13 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - IL-1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO.
Załącznik Nr 14 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - DL-1 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY.
Załącznik Nr 15 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - ZL-1/A - DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH.
Załącznik Nr 16 do UchwałyXXIV/183/16 z dnia 25 listopada 2016 roku - ZL-1/B - DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM.
DT1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT1/A - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARCJI DT1

 Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 09.01.2019
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino
Dokument BIP z dnia: 14.12.2016
Dokument oglądany razy: 3 403
Wersja do druku