RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.01.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Usunięto Imię i nazwisko z powodu przejścia Skarbnika na emeryturę.

Skarbnik Gminy

Urząd Gminy Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19


Funkcję Skarbnika sprawuje: Irena Dondajewska
Podległość: Skarbnik podlega bezpośrednio Wójtowi
tel: +48 94 31 62 530
e-mail: d.irena [at] bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro II, pokój nr 19

Skarbnik Gminy pełni dodatkowe funkcje:
- Kierownika Referatu Finansowego,
- Głównego księgowego budżetu Gminy.

W szczególności do zadań Skarbnika Gminy należą sprawy związane z:

  1. Inicjowaniem wszelkich działań gminy zmierzających do pozyskania środków finansowych.
  2. Zapewnieniem kontroli finansowej działalności gminnych jednostek organizacyjnych.
  3. Współpraca z organami podatkowymi i finansowymi.
  4. Inicjowaniem i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem gminy.
  5. Planowaniem potrzeb finansowych gminy.
  6. Skarbnik dokonuje kontrasygnaty oświadczenia woli Wójta w zakresie zarządu mieniem gminnym, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych.
  7. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Skarbnika Gminy jako głównego księgowego budżetu regulują odrębne przepisy.


Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 22.01.2013
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Zwierzyński
Dokument BIP z dnia: 27.02.2012
Dokument oglądany razy: 1 847
Wersja do druku