RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 19.10.2017 z powodu:
Likwidacja stanowiska

Kultura i sport

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Kontakt: Mariusz Jaroniewski
tel: +48 94 31 62 555
e-mail:
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 6
Podległość: Stanowisko ds. administracyjnych oświaty, kultury i sportu podlega bezpośrednio Zastępcy Wójta.

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. administracyjnych oświaty, kultury i sportu należą sprawy:

  1. Związane z zapewnieniem bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
  2. Związane z udzieleniem pomocy dyrektorom jednostek oświatowych w pracach remontowych placówek,
  3. Związane ze współdziałaniem z klubami sportowymi i merytoryczna kontrola wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel z budżetu gminy,
  4. Z zakresu organizacji bloku imprez sportowo - rekreacyjnych,
  5. Koordynowanie prac nad opracowywaniem rocznych harmonogramów imprez kulturalnych i kulturalno - sportowych oraz pomoc w ich organizowaniu.
  6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Urzędu wraz z bieżącą kontrolą ich stanu.


Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 21.03.2012
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Zwierzyński
Dokument BIP z dnia: 06.03.2012
Dokument oglądany razy: 5 543
Wersja do druku