RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano konsultacje społeczne w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt ma terenie gminy Będzino w 2019 roku”

Konsultacje społeczne

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Zarządzenie Wójta Gminy Będzino Nr 321/2018 z dnia 23.10.2018 roku w sprawie: oglłoszenia konsultacji społecznych projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BĘDZINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BĘDZINO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019
Informacja o podsumowująca przebieg konsultacji społecznych „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 27.11.2018
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Wójt Gminy Będzino
Dokument BIP z dnia: 24.09.2013
Dokument oglądany razy: 4 953
Wersja do druku