RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA-ZP.2710.2.2016 (300532 - 2016) - Utworzenie Żłobka Samorządowego poprzez rozbudowę budynku przedszkola Samorządowego w miejscowości Mścice

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

300532 - 2016 - "Utworzenie Żłobka Samorządowego poprzez rozbudowę budynku przedszkola Samorządowego w miejscowości Mścice”

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 08.08.2016
Termin składania ofert: 23.08.2016 10:00
Status: nierozstrzygnięty

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA-ZP.2710.2.2016
Osoba upoważniona do kontaktów:

sprawy przedmiotu zamówienia: Anna Trzcionka; tel. 943 162 533

sprawy procedury przetargowej: Beata Krasowska; tel. 943 162 534

Pliki do pobrania:

2016-08-26 - Informacja o unieważnieniu postępowania

2016-08-23 - Informacja po otwarciu ofert

2016-08-22 - Modyfikacja Nr 1do SIWZ

2016-08-10 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 300808 - 2016

2016-08-08 - Ogłoszenie Nr 300532 - 2016

2016-08-08 - SIWZ

2016-08-08 - Druk oferta

2016-08-08 - Oświadczenie wykonawcy - warunki spełnienia udziału w postępowaniu

2016-08-08 - Oświadczenie wykonawcy - przesłanki dotyczące wykluczenia z postępowania

2016-08-08 - Umowa

2016-08-08 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

2016-08-08 - Dokumentacja projektowa:

- architektura i konstrukcja,

- instalacje elektryczne,

- instalacje sanitarne,

- technologia,

- zagospodarowanie terenu,

- charakterystyka energetyczna,

- ekspertyza,

2016-08-08 - Przedmiary robót

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 08.08.2016 20:38
Dokument oglądany razy: 604
Podlega Ustawie