RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

OA-ZP.2710.1.2017 (55951 - 2017) - Przebudowa drogi gminnej nr 100004Z łączącej miejscowości Tymień i Kładno

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przebudowa drogi gminnej nr 100004Z łączącej miejscowości Tymień i Kładno

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 31.03.2017
Termin składania ofert: 19.04.2017, godz.: 10:00
Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: OA-ZP.2710.1.2017
Osoba upoważniona do kontaktów:
sprawy przedmiotu zamówienia: Anna Pietkowska; tel. 943 162 533
sprawy procedury przetargowej: Beata Krasowska; tel. 943 162 534

ZAŁĄCZNIKI:

2017-05-10 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-05-02 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-04-19 - Informacja po otwarciu ofert

2017-04-11 - Zapytania i odpowiedzi nr 1 + Modyfikacja nr 1

2017-03-31 - Ogłoszenie 55951 - 2017

2017-03-31 - SIWZ

2017-03-31 - Opis przedmiotu zamówienia

2017-03-31 - Formularz ofertowy

2017-03-31 - Oświadczenia

2017-03-31 - Dokumentacja projektowa

2017-03-31 - Przedmiar robót

2017-03-31 - Specyfikacje techniczne

2017-03-31 - Stała organizacja ruchu

2017-03-31 - Wzór umowy

2017-03-31 - Geotechnika

2017-03-31 - Badanie nawierzchni

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 31.03.2017 14:52
Dokument oglądany razy: 586
Podlega Ustawie