RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

ZP.271.6.2019 - 584339-N-2019 - Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 3 455 651,00 zł

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 08.08.2019
Termin składania ofert: 21.08.2019 10:00
Status: rozstrzygnięty

Organizator: Gmina Będzino
Nr sprawy: ZP.271.6.2019
Osoba upoważniona do kontaktów: 

sprawy formalne: Patrycja Woltmann - skarbnik gminy; skarbnik@bedzino.pl

Pliki do pobrania:

2019-08-29 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-08-21 - Informacja po otwarciu ofert

2019-08-09 - Uchwała nr LXXVII.315.Z.2019 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Będzino

2019-08-09 - Uchwała nr VIII/57/19 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie: w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu.

2019-08-09 - Uchwała nr XXXV.177.Z.2019 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Będzino sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018r.

2019-08-09 - Zaświadczenie ZUS

2019-08-09 - Zaświadczenie Urząd Skarbowy

2019-08-09 - Formularz cenowy / Harmonogram - Załącznik nr 2 (nowy)

2019-08-09 - Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 (nowy)

2019-08-08 - Ogłoszenie o przetargu nr 584339-N-2019 z dnia 08.08.2019

2019-08-08 - SIWZ

2019-08-08 - Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

2019-08-08 - Formularz cenowy / Harmonogram - Załącznik nr 2

2019-08-08 - Oświadczenia - Załącznik nr 3 i nr 4

2019-08-08 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - Załącznik nr 5

Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 08.08.2019 15:36
Dokument oglądany razy: 199
Podlega Ustawie