RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Informacje UG

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BĘDZINO z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Będzinie.

Obwieszczenie Starosty Koszalińskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze.

Zarządzenie Nr 551/2014 Wójta Gminy Będzino z dnia 1 września 2014 roku w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego do spraw organizacji wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta na terenie Gminy Będzino.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na Wójta Gminy.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 8 października 2014 roku w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na Radnych do Rady Gminy w Bedzinie.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 października 2014 roku o nie przeprowadzeniu wyborów na radnych w czterech okręgach do Rady Gminy w Będzinie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Bedzino z dnia 13 października 2014 roku w sprawie o granicach i numerach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, obwodowych komisjach wyborczych wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134) na dzień 16 listopada 2014 r

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 20 października 2014 roku w sprawie nadania (drogą losowania) poszczególnym listom Komitetów Wyborczych zgłaszających kandydatów na radnych do Rady Gminy w Będzinie, numerów list.

Uchwała Nr 6/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczychOpublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 31.10.2014
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 08.09.2014
Dokument oglądany razy: 4 471
Wersja do druku