Dane kontaktowe pracowników


 1. Katarzyna Myrga     – Sekretariat Wójta i Zastępcy Wójta, tel. +48 94 31 62 530, ug@bedzino.pl
 2. Anna Janiuk             – Sekretarz Gminy, pokój nr 17,tel. +48 94 31 62 547, sekretarz@bedzino.pl
 3. Reanata Protasewicz – Skarbnik Gminy, pokój nr 19, tel. +48 94 31 62 549, skarbnik@bedzino.pl   

                                  Samodzielne stanowiska:

 1. Agnieszka Kwiatkowska – Inspektor ds. ochrony środowiska, pokój nr 1, tel. +48 94 31 62 555, 668 018 155, a.kwiatkowska@bedzino.pl
 2. Tomasz Wirkus – Inspektor ds. oświaty,pokój nr 1, tel. +48 94 31 62 555, t.wirkus@bedzino.pl
 3. Bartosz Kopera   –  Inspektor ds. planowania przestrzennego,pokój nr 2, tel. +48 94 31 62 540, b.kopera@bedzino.pl
 4. Katarzyna Zwierzyńska – Inspektor ds. budownictwa i infrastruktury technicznej,pokój nr 3, tel. +48 94 31 62 532, 883 018 035, k.zwierzynska@bedzino.pl
 5. Małgorzata Gos – Podinspektor ds. gospodarki komunalnej i lokalowej, pokój nr 4, tel. +48 94 31 62 535, 606 685 963, m.gos@bedzino.pl
 6. Magdalena Kustra – Pomoc administracyjna, pokój nr 4, tel. +48 94 31 62 535, m.kustra@bedzino.pl
 7. Małgorzata Kowalska – Podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami,pokój nr 4,
  tel. +48 94 31 62 534, 883 018 310, m.kowalska@bedzino.pl
 8. Beata Krasowska – Inspektor ds. umów i zamówień publicznych,pokój nr 5, tel. +48 94 31 62 544, k.beata@bedzino.pl
 9. Marek Maśliński – Inspektor ds. inwestycji gminnych,pokój nr 6, tel. +48 94 31 62 533, 883 018 287,  m.maslinski@bedzino.pl
 10. Aleksander Janowski – Inspektor ds. inwestycji i remontów, pokój nr 6,  tel. +48 94 31 62 533, 606 659 990, a.janowski@bedzino.pl
 11. Robert Kołodziejczyk – Informatyk, pokój nr 13, tel. +48 94 31 62 545, 607 388 381, informatyk@bedzino.pl
 12. Katarzyna Lewandowska – Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, pokój nr 15, tel. +48 94 31 62 541,604 755 103, k.lewandowska@bedzino.pl
 13. Wioletta Mróz – Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej, fundusz sołecki, pokój nr 16, tel. +48 94 31 62 551, w.mroz@bedzino.pl
 14. Maciej Ksiądz – Inspektor ds. kadr i płac,pokój nr 18, tel. +48 94 31 62 548,883 018 142, m.ksiadz@bedzino.pl
 15. Jan Jaczewski – Inspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych, pokój nr 22, tel. +48 94 31 62 546, 883 018 272,  j.jaczewski@bedzino.pl
 16. Arkadiusz Gatz – Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,pokój nr 22, tel. +48 94 31 62 546,883 018 069, oc@bedzino.pl
 17. Eliza Szpakiewicz – Podinspektor ds. gospodarki odpadami, pokój nr 23, tel. +48 94 31 62 550,668 018 157, e.szpakiewicz@bedzino.pl
 18. Maria Polańska – Referent ds. archiwum, tel. +48 94 31 62 557, ug@bedzino.pl

                                  Referat Finansów i Budżetu

 1. Sabina Snoch – Inspektor ds. księgowości podatkowej, pokój nr 19, tel. +48 94 31 62 552, s.snoch@bedzino.pl
 2. Katarzyna Kubicka – Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych, pokój nr 19, tel. +48 94 31 62 552, 883 018 036, k.kubicka@bedzino.pl
 3.                                  – Podinspektor ds. windykacji i egzekucji administracyjnej, pokój nr 19, 94 31 62 543, a.ligeza@bedzino.pl
 4. Karolina Kuzioła – Podinspektor ds. księgowości (windykacja opłaty śmieciowej), pokój nr 23,tel. +48 94 31 62 542, k.kuziola@bedzino.pl
 5. Anetta Tomala-Gajec – Inspektor ds. księgowości budżetowej (podatek od środków transportowych), pokój nr 21, tel. +48 94 31 62 554, a.tomala-gajec@bedzino.pl
 6. Julita Woronis – Referent ds. księgowości budżetowej ,pokój nr 21, tel. +48 94 31 62 554, j.woronis@bedzino.pl

                                  Biuro Rady Gminy w Będzinie

 1. Urszula Michalak – Pomoc administracyjna,pokój nr 11, tel. +48 94 31 62 539, 883 018 335, u.michalak@bedzino.pl

                                  Urząd Stanu Cywilnego

 1. Dorota Kokłowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,pokój nr 8,tel. +48 94 31 62 538, 883 018 013,  usc@bedzino.pl
 2. Paweł Żurawski – Podinspektor ds. migracji aktów i usuwania niezgodności PESEL, pokój nr 8, tel. +48 94 31 62 538, 883 018 204, usc@bedzino.pl

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Anna Janiuk
Data wytworzenia 2021-12-15 00:00:00
Data publikacji 2021-12-15 07:10:47
Wyświetleń 1166

Data operacji Rodzaj działania
2021-12-15 07:10:47 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-11-22 11:07:47 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 11:07:13 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:57:02 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:53:46 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:52:16 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-22 10:50:49 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:50:28 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:50:09 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-22 14:48:01 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-09-30 15:20:47 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:27:00 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:20:03 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:12:13 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:11:17 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:10:43 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:10:21 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:09:47 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 17:07:37 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-29 13:37:24 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-29 13:35:59 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski