RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

Informacja o środowisku

Urząd Gminy w Będzinie
76-037 Będzino 19

Dział w urzędzie realizujący zadanie:
Planowanie przestrzenne

1. INFORMACJA O ŚRODOWISKU

INFORMACJE O ŚRODOWISKU NA PODSTAWIE ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz.U. z 2020r. poz. 283 ze zm.) – DOTYCZĄCE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Uzupełnienie raportu (Aneks I)o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW” w Mścicach na dz. nr 54 gm. Będzino, pow. Koszalin
Raport raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”. Wnioskodawca Michał Brzozowski, Biuro Studiów i Projektów Energetycznych, ENERGOPROJEKT – KRAKÓW S.A. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków działającego z pełnomocnictwa Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Energa - Operator Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 05.05.2021
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Zwierzyńska
Dokument BIP z dnia: 02.12.2020
Dokument oglądany razy: 441
Wersja do druku