RSS
instrukcja korzystania   |   mapa serwisu   |   statystyki   |   redakcja   |    A A A
SmodBIP

2013r. (Kadencja 2010-2014)

Informujemy, że oryginalne dokumenty znajdują się w Biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy Będzino.

 

Zarządzenie Nr 428/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przeznaczone w 2014 roku.
Zarządzenie Nr 427/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: zbycia samodzielnego lokalu usługowego położonego przy ul. Koszalińskiej 70 w m Koszalin (Jamno), w IV przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 426/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości mieszkalnego w IV przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 425/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości mieszkalnego w IV przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 424/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości mieszkalnego w III przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 423/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości mieszkalnego w III przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 422/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w III przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 421/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły i przedszkola.
Zarządzenie Nr 420/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia "Regulaminu naboru wniosków do programu Azbest 2014 - dofinansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu".
Zarządzenie Nr 419/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 418/2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 417/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 416/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 415/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 414/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 413/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 412/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 411/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 410/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 409/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w III przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 408/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w III przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 407/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: zbycia samodzielnego lokalu usługowego położonego przy ul. Koszalińskiej 70 w m Koszalin (Jamno), w III przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 406/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w II przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 405/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w II przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 404/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego w II przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 403/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie: zamiany działek bez dopłat.
Zarządzenie Nr 402/2013 z dnia 25 października 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 401/2013 z dnia 14 października 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Zarządzenie Nr 400/2013 z dnia 11 października 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 399/2013 z dnia 30 września 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 398/2013 z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 397/2013 z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 396/2013 z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: zbycia samodzielnego lokalu usługowego położonego przy ul. Koszalińskiej 70 w m. Koszalin (Jamno), w II przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 395/2013 z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie IV przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 394/2013 z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 393/2013 z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do IV przetargu.
Zarządzenie Nr 392/2013 z dnia 16 września 2013 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w IV przetargu.
Zarządzenie Nr 391/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 390/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 389/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 388/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 387/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 386/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 385/2013 z dnia 13 września 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 384/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy będzino za I półrocze 2013 roku.
Zarządzenie Nr 383/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 382/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 381/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 380/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 379/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - "Wyprawka szkolna".
Zarządzenie Nr 378/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Zarządzenie Nr 377/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 376/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie.
Zarządzenie Nr 375/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 374/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w I przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 373/2013 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie: zbycia samodzielnego lokalu usługowego położonego przy ul. Koszalińskiej 70 w m. Koszalin (Jamno).
Zarządzenie Nr 372/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie III przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 371/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 370/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do III przetargu.
Zarządzenie Nr 369/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie: przyjęcia przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w III przetargu.
Zarządzenie Nr 368/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 367/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Będzino - etap II.
Zarządzenie Nr 366/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Dowozy uczniów do szkół i dzieci z przedszkola w czasie trwania roku szkolnego 2013/2014.
Zarządzenie Nr 365/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/03/2013 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Agnieszki Kowalskiej.
Zarządzenie Nr 364/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/02/2013 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Agnieszki Kaczmarek.
Zarządzenie Nr 363/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej nr KE/WGB/01/2013 na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - dla Pani Eweliny Pieniążek.
Zarządzenie Nr 362/2013 z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu "Piękna Wieś- twoją zasługą".
Zarządzenie Nr 361/2013 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Będzino.
Zarządzenie Nr 360/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: zasad udostępniania informacji publicznej.
Zarządzenie Nr 359/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 358/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 357/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 356/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 355/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 354/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 353/2013 z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 352/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w II przetargu.
Zarządzenie Nr 351/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie II przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 350/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 349/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie: obniżenia ceny do II przetargu.
Zarządzenie Nr 348/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetragowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania na zadanie: Prace geodezyjne na terenie Gminy Będzino w 2013 roku.
Zarządzenie Nr 347/2013 z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Zarządzenie Nr 346/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: określenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
Zarządzenie Nr 345/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z ykonania budżetu Gminy Będzino za 2012 rok.
Zarządzenie Nr 344/2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 343/2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Zarządzenie Nr 342/2013 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie: zbycia samodzielnego lokalu usługowego położonego przy ul. Koszalińskiej 70 w m. Koszalin (Jamno), w IV przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 341/2013 z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: najmu nieruchomości.
Zarządzenie Nr 340/2013 z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Będzinie.
Zarządzenie Nr 339/2013 z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Mścicach.
Zarządzenie Nr 338/2013 z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Kardynała Ignacego Jeża w Tymieniu.
Zarządzenie Nr 337/2013 z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach.
Zarządzenie Nr 336/2013 z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzycy.
Zarządzenie Nr 335/2013 z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie.
Zarządzenie Nr 334/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie: powołania komisji odbiorowej wykonanych prac malarskich w Przedszkolu Samorządowym w Mścicach w ramach projektu pn. "Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka.
Zarządzenie Nr 333/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie' Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Strzepowo i Wierzchomino.
Zarządzenie Nr 332/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: Usługi edukacyjne obejmujące indywidualizację" POKL.09.01.02-32-120/12-00 w roku szkolnym 2012/13 prowadzącym jest Gmina Będzino.
Zarządzenie Nr 331/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie: nadania upoważnienia pracownikowi GOPS w Będzinie.
Zarządzenie Nr 330/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania na zadanie: Bankowa obsługa budżetu Gminy Będzino oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
Zarządzenie Nr 329/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 328/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 327/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 326/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 325/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 324/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 323/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 322/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 321/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 320/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 319/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w formie I przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 318/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 317/2013 z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości w I przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 316/2013 z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania na zadanie: "Zakup, dostawa i montaż wyposażenia, zabawek i pomocy do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Mścicach w ramach projektu: "Rozwój Przedszkola Samorządowego w Mścicach szansą na dobry start małego dziecka".
Zarządzenie Nr 315/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zadanie: "Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej".
Zarządzenie Nr 314/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie: zbycia samodzielnego lokalu usługowego położonego przy ul. Koszalińskiej 70 w m. Koszalin (Jamno), w III przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 313/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w IV przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 312/2013 z dnia 21 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w III przetargu nieograniczonym.
Zarządzenie Nr 311/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie: zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zadanie: Doposażenie bazy dydaktycznej 4 szkół podstawowych z terenu Gminy Będzino poprzez zakup projektora, odtwarzacza i trzech laptopów.
Zarządzenie Nr 310/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie: planu finasowego na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.
Zarządzenie Nr 309/2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Będzino w 2013 roku.
Zarządzenie Nr 308/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 307/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 306/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 305/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 304/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości
Zarządzenie Nr 303/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 302/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 301/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 300/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 299/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 298/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 297/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 296/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 295/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 294/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 293/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 292/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 291/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Zarządzenie Nr 290/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości.Opublikował: Tomasz Zwierzyński
Publikacja dnia: 03.01.2014
Wersje archiwalne tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Jaroniewska
Dokument BIP z dnia: 02.10.2013
Dokument oglądany razy: 5 061
Wersja do druku