Informacje i wykazy


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2021 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2020 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2019 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2018 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku. Pomoc publiczna w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako program pomocowy zgodny z Wytycznymi Wspólnotowymi
Wykaz osób fizycznych, którym z zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Wykaz sporządzono na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2017 roku - Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej oraz rozłożenie podatku lub zaległości na raty.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku. Pomoc publiczna w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako program pomocowy zgodny z Wytycznymi Wspólnotowymi
Wykaz osób fizycznych, którym z zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Wykaz sporządzono na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2016 roku - Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej oraz rozłożenie podatku lub zaległości na raty.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku. Pomoc publiczna w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jako program pomocowy zgodny z Wytycznymi Wspólnotowymi
Wykaz osób fizycznych, którym z zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Wykaz sporządzono na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2015 roku - Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej oraz rozłożenie podatku lub zaległości na raty.
Wykaz osób fizycznych, którym z zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Wykaz sporządzono na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (za rok 2015).
Wykaz osób fizycznych, którym z zakresie opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia. Wykaz sporządzono na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (za rok 2014).
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 roku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-05-31 00:00:00
Data publikacji 2022-05-31 20:53:25
Wyświetleń 207

Data operacji Rodzaj działania
2022-05-31 20:53:26 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-31 20:44:49 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-31 20:34:22 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-05-31 20:31:12 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 14:55:23 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski