ZP.271.4.2021 - 2021/BZP 00176629/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie


Podlegający Ustawie, data zakończenia: 02.11.2021 23:59

Zadanie pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie.
Nr postępowania ZP.271.4.2021

Data ogłoszenia: 2021-09-10
Termin składania ofert (28-09-2021 r. godz.10:00) 04-10-2021 r. godz.10:00:00
Osoby do kontaktu:
sprawy przedmiotu zamówienia:
Marek Maśliński - inspektor ds. inwestycji gminnych tel.94 3162 -533
sprawy procedury przetargowej:
Beata Krasowska tel.94 3162-544

2021-10-29 - Ogłoszenie o wyniku postępowania
2021-10-20 - Informacja o wyborze oferty
2021-10-04 - Informacja z otwarcia ofert
2021-09-30 - Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
2021-09-24 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191154/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00191154/01 z dnia 2021-09-24
2021-09-24 - Zapytania i odpowiedzi nr 3 + Modyfikacja SWZ Nr 1
2021-09-22 - Zapytania i odpowiedzi nr 2, Plik ath Przedmiar, Norma EXPERT - darmowa przeglądarka kosztorysów
2021-09-17 - Zapytania i odpowiedzi nr 1
2021-09-10 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zał. nr 7 (oświadczenie z art.117 ust.4)
2021-09-10 - Informacja BIOZ
2021-09-10 - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - zał.nr 6
2021-09-10 - ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00176629/01 z dnia 2021-09-10
2021-09-10 - SWZ
2021-09-10 - Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia zał.nr 1
2021-09-10 - formularz oferty zał. nr 2
2021-09-10 - oświadczenie zał. nr 3
2021-09-10 - oświadczenie zał. nr 4
2021-09-10 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zał.nr 5
2021-09-10 - wykaz robót zał.nr 9
2021-09-10 - umowa zał. nr 8
2021-09-10 - Projekt budowlany
2021-09-10 - STWiOR
2021-09-10 - Przedmiar

Link do platformy EPZ:

 

Załączniki

PDF 2021-10-29 Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf data dodania: 2021-10-29 13:30:17

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Robert Kołodziejczyk
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2021-11-08 00:00:00
Data publikacji 2021-11-08 11:10:21
Wyświetleń 556

Data operacji Rodzaj działania
2021-11-08 11:10:21 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-29 13:34:05 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:55:53 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:53:31 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:52:22 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:50:55 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:49:33 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:48:57 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-20 14:36:00 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-10-05 07:22:03 utworzenie artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski