Zarządzenie Nr 366/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia drugich konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023


Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Jan Jaczewski
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2022-11-10 00:00:00
Data publikacji 2022-11-10 13:21:27
Wyświetleń 22

Data operacji Rodzaj działania
2022-11-10 13:21:27 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-11-10 13:20:47 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra