Ogłoszenie dot. naboru członków do Komisji Konkursowej zadania "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021"


Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz Uchwały nr XXXI/201/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021", ogłaszam nabór dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, do Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w cyt. konkursie.

Ogłoszenie - otwórz

Załacznik do ogłoszenia - otwórz

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu - otwórz


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Łukasz Lipiński
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 40

Data operacji Rodzaj działania
2021-11-26 07:27:02 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 07:21:11 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-26 07:19:59 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk