Rejestr Instytucji KulturyArtykuły w tej kategorii:

Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie Zarządzenie Nr 58/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie na lata 2021 - 2026 Program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie na lata 2021 - 2026 Księga rejestrowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i nadania Statutu Zarządzenie Nr 57/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminnego Ośrodka Kultry w Będzinie Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminny Osrodek Kultury w Będzinie) Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie: utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie i nadania jej statutu Decyzja o dokonaniu wpisu do Rejestru Inststucji Kultury Gminy Będzino (Gminna Biblioteka Publiczna w Będzinie) Zarządzenie Nr 59/2007 Wójta Gminy Będzino z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie: utworzenia Rejestru instytucji kultury Gminy Będzino