Podatek rolny i leśny na 2015 rok


PODATEK ROLNY

 

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego

na 2015 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

61,37 zł x 2,50 q żyta= 153,43 zł

za 1 ha fizyczny gruntów

61,37 zł x 5 q żyta = 306,85 zł

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł z 1 dt.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.


PODATEK LEŚNY

 Średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wyniosła 188,85 zł za 1m3. (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r. - MP. z 2014 poz. 955).

 

Wyszczególnienie

Stawki na 2015 rok

Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

188,85 x 0,220 m3 = 41,55 zł ___________________________________________

Za 1 ha lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

 

188,85 x 0,220 m3 x 50% = 20,77 zł

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 191

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.