Podatek rolny i leśny na 2016 rok


PODATEK ROLNY

 

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego

na 2016 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

53,75 zł x 2,50 q żyta= 134,38 zł

za 1 ha fizyczny gruntów

53,75 zł x 5 q żyta = 268,75 zł

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł z 1 dt.

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. (MP 2015 poz. 1025)


PODATEK LEŚNY

 Średnia cena sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., wyniosła 191,77 zł za 1m3. (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. - MP. z 2015 poz. 1028).

 

Wyszczególnienie

Stawki na 2016 rok

Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

191,77 x 0,220 m3 = 42,1894 zł ___________________________________________

Za 1 ha lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

 

191,77 x 0,220 m3 x 50% = 21,0947 zł

 

 

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 161

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.