Podatek rolny i leśny na 2017 rok


PODATEK ROLNY

 

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego

na 2017 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

52,44 zł x 2,50 q żyta= 131,10 zł

za 1 ha fizyczny gruntów

52,44 zł x 5 q żyta = 262,20 zł

 

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. (M.P. 2016 poz.993). Średnia cena skupu żyta za powyższy okres wynosi 52,44 zł z 1 dt.

 


PODATEK LEŚNY 

Wyszczególnienie

Stawki na 2017 rok

Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

191,01 x 0,220 m3 = 42,0222 zł ___________________________________________

Za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

 

191,01 x 0,220 m3 x 50% = 21,0111 zł

 

Podstawa prawna : Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r., która wyniosła 191,01 za 1 m3. – (M.P. z 2016 poz. 996).

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 150

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.