Podatek rolny i leśny na 2018 rok


 PODATEK ROLNY

 

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego

na 2018 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

52,49 zł x 2,50 q żyta= 131,2250 zł

za 1 ha fizyczny gruntów

52,49 zł x 5 q żyta = 262,45 zł

 

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018. (M.P. 2017 poz.958). Średnia cena skupu żyta za powyższy okres wynosi 52,49 zł z 1 dt.

 


PODATEK LEŚNY 

Wyszczególnienie

Stawki na 2018 rok

Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

197,06 x 0,220 m3 = 43,3532 zł ___________________________________________

Za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

 

197,06 x 0,220 m3 x 50% = 21,6766 zł

 

Podstawa prawna : Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r., która wyniosła 197,06 za 1 m3. – (M.P. z 2017 poz. 963).


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 62

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.