Podatek rolny i leśny na 2019 rok


 PODATEK ROLNY

 

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego

na 2019 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

54,36 zł x 2,50 q żyta= 135,90 zł

za 1 ha fizyczny gruntów

54,36 zł x 5 q żyta = 271,80 zł

 

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019. (M.P. 2018 poz. 1004). Średnia cena skupu żyta za powyższy okres wynosi 54,36 zł z 1 dt.

 


PODATEK LEŚNY 

Wyszczególnienie

Stawki na 2019 rok

Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

191,98 x 0,220 m3 = 42,2356 zł ___________________________________________

Za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

 

191,98 x 0,220 m3 x 50% = 21,1178 zł

 

Podstawa prawna : Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., która wyniosła 191,98 za 1 m3. – (M.P. z 2018 poz. 1005).


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 64

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.