Podatek rolny i leśny na 2020 rok


 PODATEK ROLNY

 

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego

na 2020 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

58,46 zł x 2,50 q żyta= 146,15 zł

za 1 ha fizyczny gruntów

58,46 zł x 5 q żyta = 292,30 zł

 

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020. (M.P. 2019 poz. 1017). Średnia cena skupu żyta za powyższy okres wynosi 58,46 zł z 1 dt.

 


PODATEK LEŚNY 

Wyszczególnienie

Stawki na 2020 rok

Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

194,24 x 0,220 m3 = 42,73 zł ___________________________________________

Za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

 

194,24 x 0,220 m3 x 50% = 21,37 zł

 

Podstawa prawna : Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. , która wyniosła 194,24 za 1 m3. – (M.P. z 2019 poz. 1018).

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 75

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.