Podatek rolny i leśny na 2021 rok


 PODATEK ROLNY

 

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego

na 2021 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

58,55 zł x 2,50 q żyta= 146,3750 zł

 

za 1 ha fizyczny gruntów

 

58,55 zł x 5 q żyta = 292,7500 zł

 

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. (M.P. z 2020 poz. 982 ). Średnia cena skupu żyta za powyższy okres wynosi 58,55 zł z 1 dt.

 


PODATEK LEŚNY 

Wyszczególnienie

Stawki na 2021 rok

Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

196,84 x 0,220 m3 = 43,3048 zł ___________________________________________

Za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

 

196,84 x 0,220 m3 x 50% = 21,6524 zł

 

Podstawa prawna : Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r. , która wyniosła 196,84 zł za 1 m3. – (M.P. z 2020 poz. 983 ).

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-09-13 18:00:00
Data publikacji 2021-09-13 18:00:00
Wyświetleń 92

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.