ZP.271.3.2021 - 2021/BZP 00149809/01 - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie


Podlegający Ustawie, data zakończenia: 29.09.2021 23:59

Zadanie pn. Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Będzinie.
Nr postępowania ZP.271.3.2021

Data ogłoszenia: 2021-08-16
Termin składania ofert 31-08-2021 r. godz.10.00
Osoby do kontaktu:
sprawy przedmiotu zamówienia:
Marek Maśliński - inspektor ds. inwestycji gminnych tel.94 3162 -533
sprawy procedury przetargowej:
Beata Krasowska tel.94 3162-544

2021-08-27 - Zapytania i odpowiedzi nr 1
2021-08-26 - Modyfikacja SWZ Nr 1
2021-08-25 - STWiOR – Nawierzchnie utwardzone ST 2.0
2021-08-17 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zał. nr 7 (oświadczenie z art.117 ust.4)
2021-08-17 - Informacja BIOZ
2021-08-17 - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - zał.nr 6
2021-08-16 - ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00149809/01 z dnia 2021-08-16
2021-08-16 - SWZ
2021-08-16 - Uzupełniający opis przedmiotu zamówienia zał.nr 1
2021-08-16 - formularz oferty zał. nr 2
2021-08-16 - oświadczenie zał. nr 3
2021-08-16 - oświadczenie zał. nr 4
2021-08-16 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby zał.nr 5
2021-08-16 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zał.nr 6 (oświadczenie z art.117 ust.4)
2021-08-16 - wykaz robót zał.nr 9
2021-08-16 - umowa zał. nr 8
2021-08-16 - Projekt budowlany
2021-08-16 - STWiOR
2021-08-16 - Przedmiar

Link do platformy EPZ:


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-10-01 00:00:00
Data publikacji 2021-10-01 13:41:17
Wyświetleń 159

Data operacji Rodzaj działania
2021-10-01 13:41:17 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski
2021-09-20 14:17:11 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski