Uchwały 2010-2020


Uchwała Nr LXXXI.448.Z.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 09 grudnia 2020 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok.
Uchwała Nr LXXXI.447.Z.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 09 grudnia 2020 roku w sprawie: wydania opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino.
Uchwała Nr V.88.Z.2020 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Będzino na 2020 rok
Uchwała Nr CXXI.567.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029.
Uchwała Nr CXXI.566.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok
Uchwała Nr CXI.399.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino.
Uchwała Nr XXXVII.202.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino.
Uchwała Nr XXXVII.201.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazywanego w budżecie Gminy Będzino na 2019 r.
Uchwała Nr XII.67.Z.2019 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie: wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino.
Uchwała Nr LXXXVII.535.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok
Uchwała Nr LXXXVII.534.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: wydania opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026.
Uchwała Nr LXXXVII.533.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie: wydania opinii o projekcie budżetu Gminy Będzino na 2019 r.
Uchwała Nr LXIII.390.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 03 października 2018 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino
Uchwała Nr XL.238.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 09 maja 2018 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Będzino na 2018 rok.
Uchwała Nr XXXIII.182.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Będzino sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2017 rok wraz z informacja o stanie mienia.
Uchwała Nr VI.49.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Będzino na 2018 rok.
Uchwała Nr VI.48.Z.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino.
Uchwała Nr CL.678.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino na lata 2017-2025.
Uchwała Nr CXXXII.548.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Uchwała Nr CXXXII.547.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie o wieloletniej prognozie finansowej.
Uchwała Nr CXXXII.546.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
Uchwała Nr C.407.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Będzino informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2017 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr LXVI.293.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Uchwała Nr XXXV.139.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Będzina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia.
Uchwała Nr XIII.91.Z.2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu na lata 2017-2025.
Uchwała Nr CXXI.462.Z.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie: wydania opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Będzino.
Uchwała Nr CXXI.461.Z.2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie: wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2017 r.
Uchwała Nr XCIII.329.Z.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Będzino informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Uchwała Nr XLIV.175.Z.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Będzina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia.
Uchwała Nr VIII.50.Z.2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino.
Uchwała Nr CXIX.501.Z.2015 z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2016 - 2025.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXIX.500.Z.2015 z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bedzino na 2016 rok.
Uchwała Nr LXXXVIII.308.Z.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2015 roku.
Uchwała Nr LXXXI.293.Z.2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciąganego przez Gminę Będzino na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr LXXXI.292.Z.2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku w sprawie: wydania opinii prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr LXXXI.291.Z.2015 z dnia 03 sierpnia 2015 roku w sprawie: wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu w 2015 roku.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXIX.156.Z.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr II.9.Z.2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: wydania opinii prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Będzino na lata 2015 - 2025.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XCIX.423.Z.2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozie finansowej.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XCIX.422.Z.2014 z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXVI.172.K.2014 z dnia 05 listopada 2014 roku w sprawie: zgodności z prawem uchwały Nr XLIV/311/14 Rady Gminy w Będzino z dnia 21 października 2014 roku w prawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2014-2025.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXI.167.Z.2014 z dnia 08 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2014 roku.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXXI.167.Z.2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok..
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXIX.538.Z.2013 z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Będzino na lata 2014 - 2025.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXIX.538.Z.2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Będzino na lata 2014 - 2025.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXIX.537.Z.2013 z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2014 rok.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XC.351.Z.2013 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2013 roku.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXVII/114/Z/2103 z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2012 rok.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XIII/83/Z/2013 z dnia 04 lutego 2013 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Będzino na lata 2013 - 2021.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXXIII/510/Z/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie: opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2013 - 2021.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXXIII/509/Z/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2013 rok.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr C/359/Z/12 z dnia 21 września 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłużonej przez Wójta Będzina informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino za pierwsze półrocze 2012 roku.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XLV/168/Z/12 z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie: wydania opinii o sprawozdaniu Wójta Będzina z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2011 rok.
Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr II/10/K/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie: stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/102/11 Rady Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2012 roku.
Uchwała Kolegium Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr II/9/K/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie: stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIII/101/11 Rady Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie innych zwolnień podatku od nieruchomości obwiązujących na terenie Gminy Będzino w 2012 roku.
Uchwała Kolegium Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr II/8/K/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie: stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XIII/100/11 Rady Gminy Będzino z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino w 2012 roku.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLII/554/Z/11 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o zmianie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Będzino na lata 2012 - 2021.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLII/554/Z/11 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2012 rok.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CX/372/Z/11 z dnia 15 września 2011 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Będzino informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr LXXI/275/Z/2011 z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie: wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Będzinie z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XLIX/210/Z/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie: wydania opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Będzina z wykonania budżetu za 2010 roku.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXI/106/Z/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Będzino w 2011 roku.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr XXI/101/Z/2011 z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie: wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Będzino.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLIX/538/Z/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Będzino na lata 2011 - 20121..
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLIX/537/Z/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: wydania opinii o o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Będzino w 2011 roku.
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr CXLIX/536/Z/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały BudżetowejGminy Będzino na 2011 rok.

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Patrycja Woltmann
Opublikował Mateusz Dębowski
Data wytworzenia 2021-10-05 00:00:00
Data publikacji 2021-10-05 12:14:46
Wyświetleń 312

Data operacji Rodzaj działania
2021-10-05 12:14:46 edycja artykułu przez użytkownika Mateusz Dębowski