Rok 2021


Artykuły w tej kategorii:

69. Wniosek w sprawie wielkości wydatków inwestycyjnych w latach 2010-2023 68. Wniosek w sprawie: Loteria promocyjna 67. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 66. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania wiejskiego 65. Wniosek w sprawie: Rowery 64. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 63. Wniosek w sprawie: Pandemia COVID-19 62. Wniosek w sprawie: Zmiana studium 61. Wniosek w sprawie: Placówki oświatowe 60. Wniosek w sprawie: Informacja o przeznaczeniu terenu 59. Wniosek w sprawie: DPS 58. Wniosek w sprawie: Budowa farm wiatrowych 57. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 56. Wniosek w sprawie: Przystąpienie do MPZP 55. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 54. Wniosek w sprawie: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 53. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 52. Wniosek w sprawie: Kontakty do pracowników 51. Wniosek w sprawie: Umowa najmu basenu 50. Wniosek w sprawie: Zabytki w gminie 49. Wniosek w sprawie: Dokumenty z zebrania sołeckiego 48. Wniosek w sprawie: Kultura 47. Wniosek w sprawie: Odmowy sporządzenia aktu małżeństwa 45 i 46. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 44. Wniosek w sprawie: Sprzęt elektroniczny dla placówek 43. Wniosek w sprawie: Profil gminy na Facebooku 42. Wniosek w sprawie: Postępowanie dotyczące azbestu 41. Wniosek w sprawie: Decyzje o warunkach zabudowy 40. Wniosek w sprawie: Księga szczepień HPV 38. Wniosek w sprawie: Decyzje środowiskowe 37. Wniosek w sprawie: Ankieta ws. zmowy przetargowej 36. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie 35. Wniosek w sprawie: Szczepienia przeciw COVID-19 33. Wniosek w sprawie: Lekcje religii i etyki 32. Wniosek w sprawie: Sprawozdania z działalności GOPS oraz gminy 31. Wniosek w sprawie: Place zabaw NIVEA 30. Wniosek w sprawie: Lekcje religii 29. Wniosek w sprawie: Ankieta 28. Wniosek w sprawie: Młodzieżowa rada gminy 27. Wniosek w sprawie: Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 26. Wniosek w sprawie: Toalety publiczne 25. Wniosek w sprawie: Program Aktywna Tablica 24. Wniosek w sprawie: Stawka za odbiór odpadów komunalnych 23. Wniosek w sprawie: Kary dot. odpadów 22. Wniosek w sprawie: Stan zatrudnienia w urzędzie 21. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 20. Wniosek w sprawie: Przebudowa drogi Kładno 19. Wniosek w sprawie: Glifosat w żywności 18. Wniosek w sprawie: Kostka brukowa i most stalowy 17. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 16. Wniosek w sprawie: Subwencja z rezerwy oświatowej 15. Wniosek w sprawie: Aglomeracje 14. Wniosek w sprawie: Ceny za odbiór odpadów 13. Wniosek w sprawie: Złożone wnioski o dofinansowanie 12. Wniosek w sprawie: Kanalizacja deszczowa 11. Wniosek w sprawie: Zatrudnienie w urzędzie gminy 10. Wniosek w sprawie: Odławianie bezdomnych zwierząt 9. Wniosek w sprawie: Inicjatywa lokalna 8. Wniosek w sprawie: Dofinansowanie inwestycji 7. Wniosek w sprawie: COVID-19 i podatki 6. Wniosek w sprawie: Fotowoltaika 5. Wniosek w sprawie: Wynagrodzenie nauczycieli religii 4. Wniosek w sprawie: Oczyszczalnie ścieków 3. Wniosek w sprawie: Inspektor ochrony danych 2. Wniosek w sprawie: Azbest 1. Wniosek w sprawie: Inspektor Ochrony Danych Osobowych