Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2021 r.


POMOC RODZINIE – przemoc, uzależnienia i profilaktyka

  1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BĘDZINIE

Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu w Punkcie Konsultacyjnym w Będzinie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, godz. 1400, wg następującego harmonogramu:

 

Lp. 2021 Termin posiedzeń Komisji
1. Styczeń 12.01.2021
2. Luty 09.02.2021
3. Marzec 09.03.2021
4. Kwiecień 13.04.2021
5. Maj 11.05.2021
6. Czerwiec 08.06.2021, 22.06.2021
7. Lipiec 13.07.2021
8. Sierpień 10.08.2021
9. Wrzesień 14.09.2021
10. Październik 12.10.2021
11. Listopad 09.11.2021
12. Grudzień 14.12.2021

Aktualny skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie:

1. Piotr Domżał - przewodniczący Policjant
2. Bogumiła Bukowczan - zastępca Pedagog SP im. kard. Ignacego Jeża w Tymieniu
3. Ewa Taszarek - członek Psycholog, specjalista terapii uzależnień

Załączniki:
- Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego – plik do pobrania
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Będzino na 2021 r. - otwórz

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Będzinie.
Czynny codziennie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, tel. 94 31 62 337, w godz. pracy Ośrodka

Zarządzenie nr 191/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. - otwórz

Harmonogram posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Lp. 2021 Termin posiedzeń Zespołu
1 Luty 12.02.2021
2 Maj 07.05.2021
3 Sierpień 13.08.2021
4 Listopad 12.11.2021

Zadania:

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

3. Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem ZADZWOŃ
Telefon jest czynny przez całą dobę.

4. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Czynny w każdy wtorek tygodnia w godz. 14:00 do 18:00 – Dom Kultury, niski parter (obok rehabilitacji).

A) W Punkcie Konsultacyjnym przyjmuje terapeuta ds. uzależnień, Pani Ewa Taraszek. Konsultacje obejmują:
• poradnictwo rodzin
• problemy związane z uzależnieniami
B) Mityngi Grupy AA „TĘCZA” w Będzinie: odbywają się w każdy wtorek o godz.16:00 w Punkcie Konsultacyjnym.

Serdecznie zapraszamy!!!

5. NARKOTYKI , DOPALACZE
• Antynarkotykowy telefon zaufania: 801 199 990 czynny codziennie od 16 – 21(całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls)
• Bezpłatny telefon zaufania i serwis SMS dla dzieci i młodzieży w sprawach związanych z przemocą i uzależnieniami: 116 111, można dzwonić lub pisać. Czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. od 12:00 do 02:00
• Antynarkotykowa Poradnia Internetowa www.narkomania.org.pl
• Informacja o dopalaczach w ramach projektu „Dopalacze mogą CIĘ wypalić-poznaj fakty” www.dopalaczeinfo.pl
• Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym „Narkomania – gdzie szukać pomocy” dostępny na stronie internetowej www.kbpn.gov.pl
• Broszura dot. narkotyków w wersji elektronicznej na stronie www.kbpn.pl/wydawnictwa_on_line.htm
• Strona internetowa wspólnoty Anonimowych Narkomanów: www.anonimowinarkomani.org


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Łukasz Lipiński
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-01-11 00:00:00
Data publikacji 2022-01-11 10:37:09
Wyświetleń 597

Data operacji Rodzaj działania
2022-01-11 10:37:09 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk