Rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego


Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  w Koszalinie
ul. Połczyńska 68, 75-816 Koszalin

Informuję, że w dniu 13 stycznia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, pod poz. 246 zostało opublikowane rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie, z dnia 12 stycznia 2022 r., w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia na terenie powiatu koszalińskiego i Miasta Koszalin w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaka dzikiego. 
W związku z powyższym uprzejmie proszę o podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Państwa gminy w/w rozporządzenia oraz przesłanie sołtysom wskazanych w rozporządzeniu sołectw, z prośbą o poinformowaniu mieszkańców o jego obowiązywaniu. 
Proszę również o przesłanie informacji zwrotnej o podaniu przedmiotowego rozporządzenia do publicznej wiadomości.
W załączeniu przesyłam rozporządzenie nr 1/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koszalinie. 

z poważaniem 
Starszy Inspektor Weterynaryjny
Marzena Posmyk

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Agnieszka Kwiatkowska
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-01-14 00:00:00
Data publikacji 2022-01-14 14:58:06
Wyświetleń 277

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.