Osoba do kontaktu


Kontakt: Wioletta Mróz
tel: +48 94 31 62 551,
e-mail: w.mroz [at] bedzino.pl,
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, czwartek 8:00-16:00
Miejsce przyjmowania interesantów:
II piętro, pokój nr 16
Podległość: Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej podlega bezpośrednio Sekretarzowi Urzędu Gminy Będzino.

 

Do zakresu czynności i odpowiedzialności na stanowisku należy:

 

1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w tym:
• przyjmowanie i rejestracja wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
• przyjmowanie i rejestracja wniosków dotyczących zmiany wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
• przyjmowanie i rejestracja wniosków dotyczących wykreślenia wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
• przyjmowanie i rejestracja wniosków o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
• przyjmowanie i rejestracja wniosków o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
• tworzenie, przekształcanie i potwierdzanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
• archiwizowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
• udzielanie szczegółowych informacji dotyczących podejmowania, zawieszania, wznawiania, zmiany i wykreślania działalności gospodarczej.

2. Właściwe prowadzenie rejestrów z zakresu :
• ewidencji działalności gospodarczej,
• ewidencji miejsc noclegowych.


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Anna Janiuk
Data wytworzenia 2022-01-24 00:00:00
Data publikacji 2022-01-24 19:04:51
Wyświetleń 504

Data operacji Rodzaj działania
2022-01-24 19:04:51 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk