Obwieszczenia archiwalne (zamieszczone na starym BIP do dn. 30.08.2021)


Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wydaniu postanowienia z dnia 24 sierpnia 2021 r. dot. przedłużenia terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 lutego 2016 r. znak: PP.6220.8.2011, dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzchomino w gminie Będzino wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji PP.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „STRZEPOWO” wraz z niezbędna infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 9 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Strzepowo, Będzino” na dz. nr 2 w obrębie Strzepowo, gmina Będzino
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji PP2.6733.13.2021.BK dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej DN 110PE wraz z odgałęzieniami DN 32PE na terenie działek nr 421/6, 339/4, 339/12, 338/3 obręb ewidencyjny Dobrzyca gm. Będzino”
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP.3.746.37.2.2021.RJW dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 89, obręb 0003 Tymień, gmina Będzino, powiat koszaliński
Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – Wierzchominko działka nr 78/5
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego – Łekno dz. nr 23.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastruktura techniczna o łącznej mocy do 5 MW, położonej na działce nr 151/2 w obrębie ewidencyjnym Mścicie, gmina Będzino, powiat koszaliński”
Obwieszczenie Wójta PP2_6733_15_2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscu istniejącego budynku przeznaczonego do rozbiórki na terenie działki nr 25 obręb ewidencyjny Popowo gm. Będzino"”.
Obwieszczenie Wójta PP2_6733_10_2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „"Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 352/1 i 434/6 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino"”.
Obwieszczenie Wójta PP2_6733_9_2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „"Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 352/1 i 434/6 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino"”.
Obwieszczenie Wójta PP2_6733_8_2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „"Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 115/20 i 386 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino"”.
Obwieszczenie Wójta PP2_6733_7_2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „"Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 109/16 i 109/17 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino"”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o podaniu do publicznej wiadomości
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o podaniu do publicznej wiadomości
Obwieszczenie Wójta PP.6220.1.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 97/6 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.1.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 97/6 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.9.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 104/4 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 138/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.7.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW składającej się z trzech instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 162/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.9.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 104/4 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.8.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 138/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta PP.6220.7.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW składającej się z trzech instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 162/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 18/5, 18/6, 78, 12/13 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino
Budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR 17/11 RC dn 90/63 na terenie działek nr 353, 354, 162/4, 162/11 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 173, 361/1, 165/1, 172/10, 360, 162/11, 162/15 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino
Informacja Dyrektora RZGW w Szczecinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego SZ.ZUZ.2.4210.241.2021.PB nt. pozwolenie wodnoprawne na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu średniego ciśnienia w rurze osłonowej dn 90 PE RZ oraz dn 63 PE RC.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 224, 226/12 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino".
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: "Przebudowa otwartego rowu melioracyjnego na rurociąg szczelny na terenie działki nr 375/1 obręb Będzinko gm. Będzino".
"Budowa sieci wodociągowej DN 110PE wraz z odgałęzieniami DN 32PE na terenie działek nr 421/6, 339/4, 339/12, 338/3 obręb ewidencyjny Dobrzyca gm. Będzino"
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastruktura techniczna o łącznej mocy do 5 MW, położonej na działce nr 151/2 w obrębie ewidencyjnym Mścicie, gmin Będzino, powiat koszaliński”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.4.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa i budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastruktura techniczna o łącznej mocy do 5 MW, położonej na działce nr 151/2 w obrębie ewidencyjnym Mścicie, gmin Będzino, powiat koszaliński”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino"
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 219/1 i 48/8 obręb ewidencyjny Strzeżenice gm. Będzino".
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 352/1 i 434/6 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej na terenie działek nr 171/1, 168, 192/1, 192/2 obręb Tymień gm. Będzino.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Strzeżenica przewodem telekomunikacyjnym na dz. nr 244, obręb Strzeżenice.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20MW realizowana w granicach działek o nr ew.: 6/1, 7/1 obręb Smolne (woj. zachodniopomorskie, gm. Będzino) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino"
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą  "Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 109/16, 109/17 obręb ewidencyjny Będzinko gm. Będzino”.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek nr 224, 226/12 obręb ewidencyjny Mścice gm. Będzino
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „przebudowa otwartego rowu melioracyjnego na rurociąg szczelny o długości około 32,5m na terenie działki nr 375/1 obręb Będzinko gm. Będzino”.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek spółki ASTA-NET s.a.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej na terenie działek nr 171/1 i 168, 192/1, 192/2 obręb Tymień gm. Będzino".
Obwieszczenie Burmistrza Mielna OŚGK.6220.6.2021.2 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, nr 3504Z Sarbinowo- Gąski oraz nr 3544Z Kiszkowo - Gąski”.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Reżka przewodem telekomunikacyjnym.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Rozporządzenie Nr 14/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KOSZALINIE z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 3 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu koszalińskiego.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20MW realizowana w granicach działek o nr ew.: 6/1, 7/1 obręb Smolne (woj. zachodniopomorskie, gm. Będzino) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.3.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 20MW realizowana w granicach działek o nr ew.: 6/1, 7/1 obręb Smolne (woj. zachodniopomorskie, gm. Będzino) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 287/1 i 287/2 w obrębie ewidencyjnym Będzino, gm. Będzino
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 341, 349, 87/3, 87/2, 87/7 obręb Będzinko gm. Będzino".
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.4.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa pola kempingowego na 30 stanowisk postojowych z infrastrukturą recepcji, sanitariatów, pomieszczenia gospodarczego, śmietnika, szamba”.
"Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowej na terenie działek nr 171/1 i 168 obręb Tymień gm.
Będzino".
Obwieszczenie o wydaniu decyzji PP.6733.1.2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pod nazwą "budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 128/56, 128/58, 128/63 obręb Mścice gm. Będzino".
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 267/83, 127/1, 238, 237/9 obręb Mścice gm. Będzino".
Obwieszczenie o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie odwołań od decyzji nr 67/2021 (znak sprawy PP.6730.188.2020) z dnia 10.03.2021 r. ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa zespołu pięciu wolnostojących budynków rekreacji indywidualnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie obejmującym część dz. nr 32/77 położonej w obrębie ewidencyjnym Pleśna, w gminie Będzino.
Zawiadomienie dot. biegu terminów załawiania spraw w urzędzie
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 5-ciu budynków rekreacji indywidualnej oraz budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki 32/77 obręb ewidencyjny Pleśna, gmina Będzino
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6733.26.2020 z dnia 09 marca 2021 roku o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "budowa sieci gazowej śr/c dn 63/90 PE RC na terenie działek nr ewid: 10, 61/1 obręb GNIAZDOWO gm. Biesiekierz dz. nr ewid: 139/7, 139/4, 188/22, 51/9, 51/5, 51/12, 188/20, 51/11, 139/5, 51/4, 51/8, 188/19, 135/1, 51/3, 188/31, 51/7, 51/10, 172/9, 172/3, 172/6, 123, 96, 77, 76/1, 42/5, 173/4, 50/3, 56/1, 56/2, 55, 48/2, 34, 31, 9/25, 180, 183, 25, 18/4, 18/3, 179, 15, 18/1, 28, 14/3, 14/2, 187, 13/2, 52/11, 16/8, 16/24, 16/25 obręb DOBRE gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 97/6 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z drogi powiatowej 3504Z w m. Pleśna
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Będzino o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 128/56, 128/58, 128/63 obręb Mścice gm. Będzino”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.2.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 97/6 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.1.2021 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 97/6 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Ogłoszenie  w sprawie: Inicjator referendum podaje do publicznej wiadomości mieszkańców Gminy Będzino informację o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego przed upływem kadencji.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "budowa odcinka sieci wodociągowej DN 90 na terenie dz. nr 175/19, 175/24, 175/31, 175/37, 175/59 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzeżenice w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim."
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.9.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 104/4 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.8.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2,0MW składającej się z dwóch instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 138/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.7.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3,0MW składającej się z trzech instalacji do 1MN każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 162/1 w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino"
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino"
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino"
Obwieszczenie Burmistrza Mielna w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej na terenie działki nr 277/3 w obrębie ewidencyjnym Będzino, gmina Będzino.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z odcinkami sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz złączem kablowym średniego napięcia na terenie działek nr 102/4, 103/2, 111/1, 112 obręb ewidencyjny Będzino oraz na terenie dz. nr 37/1, 3/3, 38/1 obręb ewidencyjny Komory gm. Będzino"
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej śr/c dn 63/90 PE RC na terenie działek nr ewid: 10, 61/1 obręb GNIAZDOWO gm. Biesiekierz dz. nr ewid: 139/7, 139/4, 188/22, 51/9, 51/5, 51/12, 188/20, 51/11, 139/5, 51/4, 51/8, 188/19, 135/1, 51/3, 188/31, 51/7, 51/10, 172/9, 172/3, 172/6, 123, 96, 77, 76/1, 42/5, 173/4, 50/3, 56/1, 56/2, 55, 48/2, 34, 31, 9/25, 180, 183, 25, 18/4, 18/3, 179, 15, 18/1, 28, 14/3, 14/2, 187, 13/2, 52/11, 16/8, 16/24, 16/25 obręb DOBRE gm. Będzino"
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa odcinka sieci wodociągowej DN 90 na terenie dz. nr 175/19, 175/31, 175/37, 175/59 położonych w obrębie ewidencyjnym Strzeżenice w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim.
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 27/2020 z dnia 08.12.2020 dla inwestycji polegającej na "budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 i 0,4 kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na terenie dz. nr 2, 3/48, 3/49, 3/50, 3/52, 3/54, 3/55 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienica w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim"
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2018 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dwutorowej linii napowietrzno – kablowej 110 kV i powiązanie z linią 110 kV Dunowo-Darłowo”.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z odcinkami sieci elektroenergetycznej 15 kV i 0,4 kV oraz złączem kablowym średniego napięcia na terenie działek nr 102/4, 103/2, 111/1, 112 obręb ewidencyjny Będzino oraz na terenie dz. nr 37/1, 3/3, 38/1 obręb ewidencyjny Komory gm. Będzino".
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino”
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną o na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino"
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.6.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ” na działce nr 287/1 i 287/2 w obrębie ewidencyjnym Będzino, gm. Będzino
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego nr 25/2020 z dnia 13.11.2020 r. "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. nr 85/13 i 85/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Będzino w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim".
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Czerwonej przewodem telekomunikacyjnym w miejscowości Borkowice na dz. nr 22.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Czerwonej przewodem telekomunikacyjnym.
Obwieszczenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie wydania decyzji z dnia 19.10.2020 r. znak DLI-I.7621.21.2019.SG.10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie dz. nr 85/13 i 85/14 położonych w obrębie ewidencyjnym Będzino w gminie Będzino, powiecie koszalińskim, województwie zachodniopomorskim.”
Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino”.
Zawiadomienie Wójta Gminy Będzino PP.6220.5.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz na działce nr 54 w obrębie ewidencyjnym Mścice, gm. Będzino”.
Zawiadomienie Wójta PP.6220.2.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stawu rekreacyjnego”.
Obwieszczenie Wójta PP.6220.2.2020 dot. przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stawu rekreacyjnego”.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WRiR-I.7131.11.18.2020.MS zawiadamiające o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych GZK w Będzinie, ścieków przemysłowych z myjni samochodowej zlokalizowanej na dz. nr 253/13 obręb Mścice
 

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Mateusz Dębowski
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-01-25 00:00:00
Data publikacji 2022-01-25 12:01:41
Wyświetleń 672

Data operacji Rodzaj działania
2022-01-25 12:01:41 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk