Informacje ogólne - dane archiwalne


Uchwała nr XV/121/16 z dnia 23.02.2016 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino dla obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych: Dobrzyca, Kładno, Mścice, Łopienica, Pleśna, Smolne, Strachomino i Strzepowo
Tekst studium
„UWARUNKOWANIA ROZWOJU, KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I POLITYKI PRZESTRZENNEJ GMINY BĘDZINO” Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/121/16 Rady Gminy Będzino z dnia 23 lutego 2016 roku
Część graficzna - rysunek nr 1
„UWARUNKOWANIA ROZWOJU” w skali 1:25 000
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/121/16 Rady Gminy Będzino z dnia 23 lutego 2016 roku
Rysunek studium nr 2A
„KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ” w skali 1:25 000
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/121/16 Rady Gminy Będzino z dnia 23 lutego 2016 roku
Rysunek studium nr 2B
„KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI” w skali 1:10 000
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/121/16 Rady Gminy Będzino z dnia 23 lutego 2016 roku

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Bartosz Kopera
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-02-03 00:00:00
Data publikacji 2022-02-03 13:54:40
Wyświetleń 336

Data operacji Rodzaj działania
2022-02-03 13:54:40 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk