Podatek rolny i leśny na 2022 rok


 PODATEK ROLNY

 

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego na 2022 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

61,48 zł x 2,50 q żyta = 153,70 zł

 

za 1 ha fizyczny gruntów

 

61,48 zł x 5 q żyta = 307,40 zł

 

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. (M.P. z 2021 poz. 951 ). Średnia cena skupu żyta za powyższy okres wynosi 61,48 zł z 1 dt.

 


PODATEK LEŚNY 

Wyszczególnienie

Stawki podatku leśnego na 2022 rok

Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

212,26 x 0,220 m3 = 46,6972 zł _____________________________________________________________

Za 1 ha lasów wchodzących w skład
rezerwatów przyrody i parków narodowych

196,84 x 0,220 m3 x 50% = 23,3486 zł

Podstawa prawna: Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. , która wyniosła 212,26 zł za 1 m3. – (M.P. z 2021 poz. 950 ).

 

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-02-24 00:00:00
Data publikacji 2022-02-24 09:23:03
Wyświetleń 471

Data operacji Rodzaj działania
2022-02-24 09:23:03 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:32:53 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:23:16 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:22:15 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-04 14:17:26 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk