Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022


Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022

  1. Na podstawie art. 13.ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022, Wójt Gminy Będzino ogłasza Otwarty konkurs ofert nr PA.524.1.2021 na realizację zadań własnych Gminy Będzino w 2022 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2022 w dziedzinach:

  1. różnych dziedzin sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,

  2. w dziedzinie karate,

  3. w dziedzinie nauki pływania i ratownictwa wodnego.

  1. Powyższe zlecenie zadań publicznych odbywa się w formie wspierania zadań wraz z udzielaniem dofinansowania na ich realizację.

  2. Oferty należy składać za pośrednictwem

  • Treść ogłoszenia

  • Zarządzenie Wójta gminy Będzino nr 272/2021 z dnia 08 grudnia 2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert


 

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Jan Jaczewski
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-07-07 00:00:00
Data publikacji 2022-07-07 14:22:44
Wyświetleń 1159

Data operacji Rodzaj działania
2022-07-07 14:22:44 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-12-10 08:04:40 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk