za 2022 rokArtykuły w tej kategorii:

Anna Kondaszewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy - po zakończeniu stosunku pracy Andrzej Nowak - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie Natalia Jastrzębska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Adam Czycz - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie Tomasz Skonieczny - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach Mirosław Gostomczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Ignacego Jeża w Tymieniu Piotr Frątczak - p. o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzinie z Siedzibą w Łeknie Jolanta Szuba - Dyrektor Przedszkola w Będzinie Elżbieta Nożykowska - Dyrektor Przedszkola w Mścicach, Dyrektor Żłobka w Mścicach Tomasz Szymaniak - Zastępca Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy Marta Jasińska - po zakończeniu stosunku pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - korekta 02-02-2023r. Marta Jasińska - po zakończeniu stosunku pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie Dorota Sosna - po zakończeniu pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gizela Pietrzak-Kłys - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - po objęciu stanowiska Teresa Bednarczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy Teresa Bednarczyk - Z-ca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - na dzień uzyskania upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta Gminy Będzino Rafał Turlej - st. specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie - po zakończeniu stosunku pracy Anna Osman - Kierownik Środowiskowego Domu  Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie - po objęciu stanowiska