Zastępca Wójta


Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje: 
Podległość: Zastępca Wójta podlega bezpośredni Wójtowi
e-mail: 
Miejsce przyjmowania interesantów:

 

Zastępca Wójta w ramach wyznaczonych przez Wójta kompetencji wykonuje zadania zapewniając ich kompleksową realizację oraz nadzoruje działalność stanowisk pracy realizujących te zadania.

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:
1. Sprawowanie funkcji Wójta w razie nieobecności Wójta lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
2. Wykonywanie zadań powierzonych mu przez Wójta.
3. Reprezentowanie gminy w sprawach, do prowadzenia których posiada upoważnienie Wójta.

Zastępca Wójta sprawuje bezpośredni nadzór nad poniższymi stanowiskami pracy:

1.Samodzielne stanowisko ds. oświaty,

2.Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska,

3. Samodzielne stanowisko ds. planowania przestrzennego,

4. Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i infrastruktury technicznej,

5. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i lokalowej,

6. Samodzielne stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami,

7. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji gminnych,

8. Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i remontów,

9. Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami,
 

Do zadań Zastępcy Wójta należą ponadto sprawy:
1. Rozwoju oświaty i zabezpieczenie jej potrzeb lokalowych,
2. Sportu, kultury fizycznej,
3. Pomocy społecznej,

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Robert Kołodziejczyk
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-08-10 00:00:00
Data publikacji 2022-08-10 08:11:20
Wyświetleń 1216

Data operacji Rodzaj działania
2024-03-15 11:03:19 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-08-10 08:11:20 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-08-10 08:10:41 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-09-30 11:23:20 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:07:29 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk