Pomoc rodzinie, przemoc, uzależnienia i profilaktyka 2022 r.


POMOC RODZINIE – przemoc, uzależnienia i profilaktyka

  1. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BĘDZINIE

Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu w Punkcie Konsultacyjnym w Będzinie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury, godz. 1400, wg następującego harmonogramu:

 

Lp. 2022 Termin posiedzeń Komisji
1. Styczeń 11.01.2022
2. Luty 08.02.2022
3. Marzec 08.03.2022
4. Kwiecień 12.04.2022
5 Maj 10.05.2022
6. Czerwiec 14.06.2022
7. Lipiec 12.07.2022
8. Sierpień 09.08.2022
9. Wrzesień 13.09.2022
10. Październik 11.10.2022
11. Listopad 08.11.2022
12. Grudzień 13.12.2022

Aktualny skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie:

1. Paweł Pawłowski - przewodniczący Policjant KPP Mielno
2. Aleksandra Bodnar - zastępca Pracownik socjalny GOPS w Będzinie
3. Jan Jaczewski - członek Pracownik UG Będzino

Załączniki:
- Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do podjęcia leczenia odwykowego – plik do pobrania
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Będzino na 2022 r. - otwórz

2. Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Będzinie.
Czynny codziennie w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, tel. +48 94 31 62 337, w godz. pracy GOPS

Harmonogram posiedzeń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

Lp. 2022 Termin posiedzeń Zespołu
1 Luty 25.02.2022
2 Maj 27.05.2022
3 Sierpień 26.08.2022
4 Listopad 25.11.2022

Zadania:

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

3. Ogólnopolskie pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem ZADZWOŃ
Telefon jest czynny przez całą dobę.

4. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Czynny w każdy wtorek tygodnia w godz. 14:00 do 18:00 – Gminny Dom Kultury, niski parter (obok rehabilitacji).

A) W Punkcie Konsultacyjnym przyjmuje terapeuta ds. uzależnień, Pani Ewa Taraszek. Konsultacje obejmują:
• poradnictwo rodzin
• problemy związane z uzależnieniami
B) Mityngi Grupy AA „TĘCZA” w Będzinie: odbywają się w każdy wtorek o godz.16:00 w Punkcie Konsultacyjnym.

Serdecznie zapraszamy!!!

5. NARKOTYKI , DOPALACZE
• Antynarkotykowy telefon zaufania: 801 199 990 czynny codziennie od 16 – 21 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls)
• Bezpłatny telefon zaufania i serwis SMS dla dzieci i młodzieży w sprawach związanych z przemocą i uzależnieniami: 116 111, można dzwonić lub pisać. Czynny od poniedziałku do niedzieli w godz. od 12:00 do 02:00
• Antynarkotykowa Poradnia Internetowa www.narkomania.org.pl
• Informacja o dopalaczach w ramach projektu „Dopalacze mogą CIĘ wypalić-poznaj fakty” www.dopalaczeinfo.pl
• Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym „Narkomania – gdzie szukać pomocy” dostępny na stronie internetowej www.kbpn.gov.pl
• Broszura dot. narkotyków w wersji elektronicznej na stronie www.kbpn.pl/wydawnictwa_on_line.htm
• Strona internetowa wspólnoty Anonimowych Narkomanów: www.anonimowinarkomani.org


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Jan Jaczewski
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-08-10 00:00:00
Data publikacji 2022-08-10 08:15:27
Wyświetleń 890

Data operacji Rodzaj działania
2022-08-10 08:15:27 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:48:16 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:39:12 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:37:23 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:36:53 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-01-11 10:36:27 utworzenie artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk