Skarbnik


Funkcję Skarbnika sprawuje:  Anetta Tomala-Gajec
Podległość: Skarbnik podlega bezpośrednio Wójtowi
tel: +48 94 31 62 549
e-mail: skarbnik@bedzino.pl
Miejsce przyjmowania interesantów:
Piętro II, pokój nr 20

Skarbnik Gminy pełni dodatkowe funkcje:
- Kierownika Referatu Finansowego,
- Głównego księgowego budżetu Gminy.

W szczególności do zadań Skarbnika Gminy należą sprawy związane z:

  1. Inicjowaniem wszelkich działań gminy zmierzających do pozyskania środków finansowych.

  2. Zapewnieniem kontroli finansowej działalności gminnych jednostek organizacyjnych.

  3. Współpraca z organami podatkowymi i finansowymi.

  4. Inicjowaniem i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem gminy.

  5. Planowaniem potrzeb finansowych gminy.

  6. Skarbnik dokonuje kontrasygnaty oświadczenia woli Wójta w zakresie zarządu mieniem gminnym, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych.

  7. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień Skarbnika Gminy jako głównego księgowego budżetu regulują odrębne przepisy                                                                                                                                                                                              Skarbnik Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatem Finansów i Budżetu.

 


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Sylwia Halama
Opublikował Robert Kołodziejczyk
Data wytworzenia 2022-10-04 00:00:00
Data publikacji 2022-10-04 07:29:39
Wyświetleń 1090

Data operacji Rodzaj działania
2022-10-04 07:29:39 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2022-10-04 07:28:44 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-11-17 11:45:57 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:28:34 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:27:58 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:27:15 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk
2021-09-30 11:26:04 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk