Lista sołectw i sołtysów


Zadania i obowiązki Sołtysa

1. Sołtys w okresie pełnienia funkcji korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
2. Do kompetencji Sołtysa należy:

 • zwoływanie zebrań wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej,
 • reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
 • podejmowanie działań organizatorsko - wykonawczych, mających istotne znaczenie dla mieszkańców sołectwa,
 • prowadzenie całokształtu administracji i zarządu majątkiem sołectwa,
 • przewodniczenie Radzie Sołeckiej,
 • realizacja uchwał organów Gminy dotyczących sołectwa,
 • uczestniczenie w sesjach Rady Gminy z głosem doradczym,
 • informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich istotnych sprawach dla sołectwa.

2. Sołtys wykonuje czynności powierzone mu przepisami prawa oraz przez Wójta, zadania z zakresu administracji publicznej, w tym zwłaszcza inkaso należności finansowych na rzecz Gminy.
3. Przynajmniej raz w roku na zebraniu wiejskim Sołtys przedkłada mieszkańcom sołectwa informację ze swojej działalności oraz działalności Rady Sołeckiej.

 

Zadania Rady Sołeckiej

Wspomaganie Sołtysa w jego roli jako organu wykonawczego sołectwa, a w szczególności:

 • współdziałanie z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa,
 • podejmowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności w zakresie poprawy stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi, ochrony przeciwpożarowej, organizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomocy sąsiedzkiej,
 • podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji sołectwa,
 • wspomaganie Sołtysa w organizowaniu wykonania uchwały zebrania wiejskiego,
 • współdziała z organizacjami społecznymi działającymi w sołectwie w celu wspólnej realizacji zadań.

SOŁECTWO BARNIN / ZAGAJE
Obejmuje miejscowości:
Barnin, Zagaje
Sołtys: Grzegorz Bereźnicki
tel.: +48 605 052 223
Rada Sołecka Sołectwa Barnin / Zagaje
1. Ewa Bereźnicka
2. Marcin Jasiński
3. Anna Naszydłowska
4. Katarzyna Rutkowska
5. Norbert Wyka

 

SOŁECTWO BĘDZINKO
Obejmuje miejscowości:
Będzinko
Sołtys: Marek Kalicki
tel.: +48 666 336 331
Rada Sołecka Sołectwa Będzinko
1. Mirosław Krupa
2. Katarzyna Kubicka
3. Małgorzata Kuczyńska
4. Andrzej Matuszewski

 

SOŁECTWO BĘDZINO
Obejmuje miejscowości: Będzino
Sołtys: Tomasz Wojciechowski
tel.: +48 608 859 160
Rada Sołecka Sołectwa Będzino
1. Ewa Pachówka
2. Wioletta Mróz
3. Stanisława Cisek – Musolf
4. Henryk Sawicki
5. Leszek Dłużniewski

 

SOŁECTWO DOBIESŁAWIEC
Obejmuje miejscowości:
Barninek, Dobiesławiec, Podamirowo, Radomno
Sołtys: Czesława Borowik
tel.: +48 94 3165 328, +48 788 414 666
Rada Sołecka Sołectwa Dobiesławiec
1. Grzegorz Bączkowski
2. Andrzej Chomontek
3. Ryszard Domijan
4. Ewa Rosiak
5. Sylwester Grabowski
6. Dorota Witkowska
7. Krzysztof Wołkanowski


SOŁECTWO DOBRE
Obejmuje miejscowości:
Dobre, Dobre Małe, Świercz
Sołtys: Mariusz Zalewski
tel.: +48  692 624 070
Rada Sołecka Sołectwa Dobre
1. Dorota Malinowska
2. Damian Szostak
3. Wioleta Tkacz
4. Grzegorz Zalewski

SOŁECTWO DOBRZYCA
Obejmuje miejscowości:
Dobrzyca
Sołtys: Michał Szczur
tel.: 696 481 114
Rada Sołecka Sołectwa Dobrzyca
1. Anna Kondaszewska
2. Krzysztof Konarski
3. Dorota Kowalewska
4. Agnieszka Specyał
5. Agnieszka Szeląg
6. Magdalena Walczak
7. Radosław Wasiak
8. Szymon Wojtala


SOŁECTWO KISZKOWO
Obejmuje miejscowości:
Dworek, Kiszkowo
Sołtys: Monika Luty
tel.: +48 691 415 663
Rada Sołecka Sołectwa Kiszkowo
1. Tadeusz Bęben
2. Iwona Kwiecień
3. Alicja Mydło
4. Zbigniew Wilk
5. Jan Wypych


SOŁECTWO KŁADNO
Obejmuje miejscowości:
Kładno, Pleśna
Sołtys: Teresa Załóg
tel.: +48 94 3181 553, +48 785 929 513
Rada Sołecka Sołectwa Kładno
1. Stanisław Jankiewicz
2. Jolanta Sucharczuk
3. Ryszard Szamocki


SOŁECTWO KOMORY
Obejmuje miejscowości:
Komory
Sołtys: Tadeusz Kanas
tel.: +48 94 3162 449, +48 660 611 888
Rada Sołecka Sołectwa Komory
1. Hanna Kujath
2. Michał Szczęśniak
3. Krzysztof Solecki
4. Anna Włodyka
5. Jarosław Włodyka


SOŁECTWO ŁEKNO
Obejmuje miejscowości:
Kazimierz Pomorski, Łekno, Mączno
Sołtys: Dawid Bagrowski
tel.: +48 501 292 561
Rada Sołecka Sołectwa Łekno
1. Dorota Kuczyńska
2. Tomasz Proskura
3. Tomasz Smorga
4. Agnieszka Świątek
5. Olga Wojciechowska
6. Grażyna Zbroszczyk

SOŁECTWO ŁOPIENICA/ŁASIN KOSZALIŃSKI
Obejmuje miejscowości:
Łopienica, Łasin Koszaliński, Wiciąże Pierwsze
Sołtys: Bożena Stasiłowska
tel.: +48 607 178 706
Rada Sołecka Sołectwa Łopienica/Łasin Koszaliński
1. Agnieszka Górnowska
2. Edyta Górnowska
3. Sebastian Jędrych


SOŁECTWO MŚCICE
Obejmuje miejscowości:
Łubniki, Mścice, Przybyradz
Sołtys: Aniela Antkiewicz
tel.: +48 94 3165 195, +48 509 250 920
Rada Sołecka Sołectwa Mścice
1. Leonarda Czopko
2. Elżbieta Frankowska
3. Celina Jurczak
4. Tomasz Kelm
5. Andrzej Krawiec
6. Andrzej Nożykowski
7. Lucyna Parol
8. Kazimiera Rama
9. Paweł Sutowski
10. Maria Szelest
11. Krystyna Żyła


SOŁECTWO POPOWO
Obejmuje miejscowości:
Pakosław, Popowo, Ziębrze
Sołtys: Elżbieta Rzepka
tel.: +48 94 3162 384, +48 516 109 504
Rada Sołecka Sołectwa Popowo
1. Grzegorz Kuster
2. Tadeusz Majchrzak
3. Marci Seweryn
4. Dorota Wróbel

 

SOŁECTWO SKRZESZEWO
Obejmuje miejscowości:
Skrzeszewo
Sołtys: Wioletta Kołpacka
tel.: +48 94 3162 127, +48 881 450 455
Rada Sołecka Sołectwa Skrzeszewo
1. Tomasz Andrzejewski
2. Joanna Kołpacka
3. Mirosław Sywanicz


SOŁECTWO SŁOWIENKOWO
Obejmuje miejscowości:
Słowienkowo
Sołtys: Anna Garbalska
tel.: +48 94 3435 039, +48 785 189 069
Rada Sołecka Sołectwa Słowienkowo
1. Emilia Ceran
2. Andrzej Łazuka
3. Tadeusz Stańczak

 

SOŁECTWO SMOLNE
Obejmuje miejscowości:
Smolne, Podbórz
Sołtys: Sylwester Specyał
tel.: +48 606 638 984
Rada Sołecka Sołectwa Smolne
1. Michał Hawrylak
2. Katarzyna Skalmanowska
3. Kazimierz Włoch
4. Waldemar Wiśniak

 

SOŁECTWO STOISŁAW
Obejmuje miejscowości:
Stoisław
Sołtys: Eugenia Imbiorowska
tel.: +48 517 947 430
Rada Sołecka Sołectwa Stoisław
1. Jan Kasprzyk
2. Elżbieta Kucińska
3. Zofia Marszałek
4. Zofia Romanowska
5. Marcin Śliwiński
6. Danuta Wieczorek


SOŁECTWO STRACHOMINO
Obejmuje miejscowości:
Strachomino
Sołtys: Renata Łuczak
tel.: +48 511 337 359
Rada Sołecka Sołectwa Strachomino
1. Krzysztof Gołuchowski
2. Małgorzata Hałuszka
3. Irena Honczar
4. Jacek Sobieraj
5. Mateusz Śmiechowski


SOŁECTWO STRZEPOWO
Obejmuje miejscowości:
Strzepowo
Sołtys: Weronika Chudziak
tel.: +48 667 394 706, e-mail: 
Rada Sołecka Sołectwa Strzepowo
1. Mieczysław  Tomczyk
2. Paulina  Sykuła
3. Justyna  Szczepanik – Sroczyńska
4. Marzena Grzelak
5. Katarzyna Gołuchowska
6. Wojciech  Cyran
7. Beata  Kędzior


SOŁECTWO STRZEŻENICE
Obejmuje miejscowości:
Strzeżenice
Sołtys: Krystyna Żakowska-Węgielnik
tel.: +48 512 338 276
Rada Sołecka Sołectwa Strzeżenice
1. Jadwiga Mackiewicz
2. Sylwester Mackiewicz
3. Zdzisław Picheta
3. Anna Rakowska
4. Paweł Szajner


SOŁECTWO ŚMIECHÓW/BORKOWICE
Obejmuje miejscowości:
Borkowice, Miłogoszcz, Śmiechów
Sołtys: Józef Kupisz
tel.: +48 781 341 787
Rada Sołecka Sołectwa Śmiechów/Borkowice
1. Łukasz Dzwonkiewicz
2. Marta Grudzień
3. Beata Jaśkiewicz
4. Jan Lenarcik
5. Krystyna Ordecha
6. Teresa Wółyniec

SOŁECTWO TYMIEŃ
Obejmuje miejscowości:
Tymień
Sołtys: Franciszek Adamiuk
tel.: +48 608 685 119
Rada Sołecka Sołectwa Tymień
1. Marek Grudzień
2. Barbara Janowska
3. Irena Malarewicz
4. Elżbieta Tatrynowicz-Dłutek

SOŁECTWO ULISZKI
Obejmuje miejscowości:
Uliszki
Sołtys: Teresa Turkacz
tel.: +48 572 983 861
Rada Sołecka Sołectwa Uliszki
1. Kazimiera Kober
2. Urszula Kober
3. Bronisław Nowak


SOŁECTWO WIERZCHOMINKO
Obejmuje miejscowości:
Wierzchominko
Sołtys: Bogdan Terelak
tel.: +48 94 3181 004, +48 795 742 692
Rada Sołecka Sołectwa Wierzchominko
1. Marzena Jaśkiewicz
2. Jan Małyska
3. Ewa Terelak


SOŁECTWO WIERZCHOMINO
Obejmuje miejscowości:
Wierzchomino
Sołtys: Anna Drawc
tel.: +48 664 196 222
Rada Sołecka Sołectwa Wierzchomino
1. Donata Jaśkiewicz
2. Genowefa Kwiatkowska
3. Agnieszka Łukszan
4. Marta Naworska
5. Teresa Woltmann


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Wioletta Mróz
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2022-11-23 00:00:00
Data publikacji 2022-11-23 14:37:30
Wyświetleń 1833

Data operacji Rodzaj działania
2022-11-23 14:37:30 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2022-08-19 14:11:52 edycja artykułu przez użytkownika Robert Kołodziejczyk
2021-09-30 12:13:35 edycja artykułu przez użytkownika Anna Janiuk