Ogłoszenie naboru kandydatów do prac Komisji Konkursowej


Ogłoszenie naboru dla członków podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327,poz.1812) na kandydatów do prac w Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty w konkursie"Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023"

Załączniki

PDF 2022-12-01 ogłoszenie komisja 2022.pdf data dodania: 2022-12-02 07:17:38

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Jan Jaczewski
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2022-12-01 00:00:00
Data publikacji 2022-12-02 07:19:02
Wyświetleń 583

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.