Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego


Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino PP.6220.13.2022.KZ o zawiadomieniu stron o wszczęciu postępowania administracyjnego Budowa elektrowni fotowoltaicznej „PV Dobre” (z dopuszczeniem etapowania), wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 82/6, 95, 93 i 96 obręb: Dobre gmina: Będzino.”

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Zwierzyńska
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2022-12-14 00:00:00
Data publikacji 2022-12-14 11:27:39
Wyświetleń 262

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.