Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023


Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2023

Na podstawie art. 13.ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327,poz.1812) oraz projektu Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, Wójt Gminy Będzino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych:
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku w dziedzinach:
a) różnych dziedzin sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej,
b) w dziedzinie karate,
c) w dziedzinie nauki pływania i ratownictwa wodnego.
2. Powyższe zlecenie zadań publicznych odbywa się w formie wspierania zadań wraz z udzielaniem dofinansowania na ich realizację.

Załączniki


Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Jan Jaczewski
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-01-12 00:00:00
Data publikacji 2023-01-13 09:55:10
Wyświetleń 705

Nie dokonywano jeszcze zmian w tym artykule.