Podatek rolny i leśny na 2023 rok


  1. Podatek rolny

 

Wyszczególnienie

Stawki podatku rolnego

na 2023 rok

za 1 ha przeliczeniowy gruntów

74,05 zł x 2,50 q żyta= 185,1250 zł

 

za 1 ha fizyczny gruntów

 

 74,05 zł x 5 q żyta = 370,25 zł

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa GUS z dnia  19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres  kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. (M.P. z 2022 poz. 995 ). Średnia cena skupu żyta za powyższy okres  wynosi  74,05 zł z 1 dt.

 

  1. Podatek leśny

 

Wyszczególnienie

Stawki na 2023 rok

Podatek leśny

 

Za 1 ha lasów pozostałych

323,18  x 0,220 m3 =  71,0996 zł ___________________________________________

Za 1 ha  lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

 

323,18 x 0,220 m3 x 50% =  35,5498 zł

 

 

Podstawa prawna : Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. , która wyniosła  323,18 zł za 1 m3. – (M.P. z 2022 poz. 996 ).

Załączniki

PDF 2023-01-05_ podatki 2023r. rolny leśny.pdf data dodania: 2023-01-13 10:51:10

Podmiot udostępniający Urząd Gminy Będzino
Wytworzył Katarzyna Kubicka
Opublikował Magdalena Kustra
Data wytworzenia 2023-01-05 00:00:00
Data publikacji 2023-01-13 10:51:24
Wyświetleń 318

Data operacji Rodzaj działania
2023-01-13 10:51:24 edycja artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra
2023-01-13 10:45:40 utworzenie artykułu przez użytkownika Magdalena Kustra