Wybory samorządowe 2024


Artykuły w tej kategorii:

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Będzino sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Będzinie PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY BĘDZINO GODZINY ODJAZDU BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW Z GMINY BĘDZINO Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Koszalińskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Będzino zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. POSTANOWIENIE NR 628/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pienvszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. POSTANOWIENIE NR 627/2024 Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Będzino OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Będzino zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 8 marca 2024 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie z dnia 4 marca 2024 r. INFORMACJA dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie gminy Będzino w Wyborach Samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024 r. INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie o terminach zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Będzino INFORMACJA Dyżur urzędnika wyborczego - przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych Obwiszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 27 lutego 2024 roku o obwodach głosowania w Gminie Będzino Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach Postanowienie nr 392/2024 Komisarza Wyborczego I w Koszalinie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie Postanowienie nr 391/2024 Komisarza Wyborczego I w Koszalinie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Będzinie Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat Obwieszczenie Wójta Gminy Będzino z dnia 6 lutego 2024 roku Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 lutego 2024 r. Obwieszczenie Starosty Koszalińskiego z dnia 31 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Będzino z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz do bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych Komunikat Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie liczby mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Koszalinie I według stanu na dzień 31 gnudnia 2023 r. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast